Satanizm współczesny : Satanorium.pl

Podzielony tematycznie zbiór tekstów, zawierający eseje, tłumaczenia klasycznych tekstów, rozmaite opracowania bądź próbki poezji.
Miejsce przeznaczone dla zarejestrowanych użytkowników, służace dyskusji, wymianie poglądów, a także swobodnym towarzyskim rozmowom.
Pokaźny zbiór opisów symboli, jakie wykształciły się w świadomości zbiorowej na przestrzeni dziejów z naciskiem na symbole mniej lub bardziej związane z satanizmem.
Katalog miejsc w sieci, godnych polecenia i ciekawych. Zbiór został uporządkowany według kategorii, gdzie między innymi znajdziemy prywatne witryny użytkowników jak i duże portale tematyczne.
Symbolika
Alfa i Omega
symbolAlfa i Omega stanowią pierwszą oraz ostatnią literę greckiego alfabetu. Są więc początkiem i końcem, rodzajem klamry spinającej alfabet czyli życie ludzkie. W Biblii (a dokładniej: w Apokalipsie) występują jako określenie Boga: "Jam Alfa i Omega, Pierwszy i Ostatni, Początek i Koniec." (Ap. 22,13), jednakże na grobach żydowskich też można je napotkać. W naukach tajemnych stanowią formułę wzywającą duchy dobra często symbolizują nieskończoną wiedzą czy informację.


http://www.grief.art.pl/cmentarium/Symbolika/SymUn1/dol_symun1.html