Satanizm współczesny : Satanorium.pl

Podzielony tematycznie zbiór tekstów, zawierający eseje, tłumaczenia klasycznych tekstów, rozmaite opracowania bądź próbki poezji.
Miejsce przeznaczone dla zarejestrowanych użytkowników, służace dyskusji, wymianie poglądów, a także swobodnym towarzyskim rozmowom.
Pokaźny zbiór opisów symboli, jakie wykształciły się w świadomości zbiorowej na przestrzeni dziejów z naciskiem na symbole mniej lub bardziej związane z satanizmem.
Katalog miejsc w sieci, godnych polecenia i ciekawych. Zbiór został uporządkowany według kategorii, gdzie między innymi znajdziemy prywatne witryny użytkowników jak i duże portale tematyczne.
Czytelnia
Paulina Matysiak
Przebudzenie z Matrixa
systemy religijne a Holizm Unitarny

Przebudzenie z Matrixa – systemy religijne a Holizm Unitarny

Holizm Unitarny – rosnący na potęgę i szerzący się światopogląd, filozofia czy religia nowej ery technologiczno-informacyjnej?

Patrząc na systemy religijne z punktu globalnego i pozostając mentalnie wolnym od dogmatów, widać gołym okiem, że każdy ma jakiś defekt, stanowi aparat sprawowania władzy oraz kontroli nad społeczeństwami. Jest przyczyną wojen religijnych i światopoglądowych, często walczy z nauką jak chociażby w przypadku nazywania fizyki kwantowej dzieckiem diabła. A gdyby tak połączyć naukę z religią, co od dawna próbują robić Illuminaci? W dobie nowoczesnej technologii, odkryć z dziedziny fizyki kwantowej i świadomej ekspansji kosmosu oraz naukowych hipotez dotyczących świata, rzeczywistości i znaczenia funkcjonowania człowieka, zaczyna tworzyć się nowy nurt - Holizm Unitarny. Stanowić on będzie światopogląd, filozofię czy religię nowej ery technologiczno-informacyjnej? A może jest naukową szansą na oczyszczenie świata z wojen i sporów o podłożu religijno-światopoglądowych?

Religie nie lubią nauki - Fizyka kwantowa dzieckiem diabła

Systemy religijne stanowią idealne aparaty do sprawowania kontroli społecznej i wszystkie ich założenia dążą do trwania w „bezmyślnym wyznawaniu”. Zauważmy jednak, że ich doktryny wraz z czasem zmieniają się i to, co uznawane było za herezje i brak wiary, wraz z rozwojem technologiczno-informacyjnym zaczyna być postrzegane jako coś odwrotnego - głupota i otępienie umysłowe.

Świadczyć może o tym chociażby przykład Mikołaja Kopernika. Ten wielki i wybitny astronom przez religijne szufladkowanie i przefiltrowywanie jego tez przez schematy wynikające z danych dogmatów propagowanych przez ludzi znajdujących się w klatkach mentalnych i będących bezmyślnymi maszynami machiny represji religijnych, został określony mianem heretyka. Dziś postrzegamy go jako wybitnego naukowca, który wybiegał myślą poza swoje czasy i normę kulturowo-religijną, do której przypisany był przez czasoprzestrzeń.

Zapominamy bowiem, że wszelkie istniejące systemy religijne i mitologie mają swój początek w obserwacjach gwiazd, o czym przeczytać można w poprzednim artykule. Każda mitologia i religia bazują na systemie solarnym. Proporcje i prędkość planet dają im indywidualne częstotliwości sterujące biologią i wzorcami zachowań, a każda z planet w systemie solarnym ma wpływ na Ziemię i naszą świadomość. Ich wpływ opisywany był właśnie w mitologiach i wierzeniach ludzi trwających w różnych wierzeniach, systemach religijnych i mitologicznych. Dlatego Lucyfer opisywany jest osobowo, ale nazwa ta wywodzi się z obserwacji gwiazdy, która miała wpływ na losy Ziemi. Planety te odzwierciedlają ludzkie archetypy psychologiczne. Cała biologia, chemia, fizyka kwantowa, kosmos i my sami – to wszystko jest połączone. Dlatego też ezoteryczne nauki, mistyka, psychotronika czy fizyka kwantowa próbują wyjaśnić czym są myśli i emocje w świecie odbieranym zmysłami.

Obecnie fizykę kwantową często nazywa się dzieckiem diabła. Nauka daje bowiem znacznie szersze spektrum wiedzy na postrzeganie świata niż religia. Nowe obserwacje kosmosu, jego natury, praw rządzących wielostrukturalną rzeczywistością i człowiekiem, koncepcje wizji holograficznej rzeczywistości i badania oraz obserwacje stanów kwantowych i ich splątań, pokazują nam, że świat jest znacznie bardziej złożony niż zakłada jakakolwiek religia.

Dochodzimy do momentu, w którym większość systemów religijnych opartych o zakorzenione schematy, w których nie mam miejsca na ocenę świata bez wkładania go w dany – zamknięty wzór i dogmat, kłócą się z nauką i najnowszymi koncepcjami dotyczącymi mechanizmów rządzących kosmosem, rzeczywistością i ludzkim umysłem oraz sposobem w jaki człowiek interpretuje tą rzeczywistość.

To zupełnie tak jak z teorią względności, która ma zastosowanie w pewnej rzeczywistości, lecz w innych zdaje się być niepełna. Świat i rzeczywistość nie są zamkniętymi układami, a nauka wydziera ich wizję z zamkniętego schematu. Zmienia nasz sposób interpretowania i oceny. Nauka wolna od schematów religijnych zakłada, że istnieje coś takiego jak Absolut, ale nijak się to ma do jakichkolwiek systemów religijnych.

Bazując na odkryciach fizyki kwantowej dojść można do wniosku, że Absolut to Skalarne Pole Informacyjne, które opływa cały świat. Horodecki opisuje go jako swoisty eter, który wypełnia naszą rzeczywistość. Połączenie fizyki, matematyki, wiedzy tajemnej i wszelkich nauk daje szersze spektrum wiedzy i wówczas inaczej podchodzimy do systemów religijnych.

Przywódcy duchowi używają stwierdzeń, że fizyka jest dzieckiem szatana, ponieważ nauka jest logiczna – stanowi zaprzeczenie różnych doktryn systemów religijnych. Coraz powszechniejszym staje się zatem proces, w którym nauka zaczyna tworzyć własne systemy światopoglądowe, które coraz częściej zaliczyć można nawet do systemów „religijnych”. Jedną z takich koncepcji jest chociażby holizm unitarny, który również możemy rozpatrywać w tym spektrum.

Przebudzenie z Matriksa – Uniwersum, człowiek i rzeczywistość

Ludzka psychika jest złożoną strukturą, która może dostrajać się do różnych powłok i stanów - zarówno tych psychicznych, fizycznych, teologicznych czy kwantowych. Jesteśmy tym, czym są nasze myśli. To one nas kreują i kształtują oraz wpisują w pewne syntetyczne, elementarne cząstki rzeczywistości i determinują naszą wizję świata, który nas otacza.

Już starożytni wiedzieli, że „Bóg mieszka w głowie”. Cała rzeczywistość jest tylko pewną strukturą i stanem, który ludzkość może dowolnie kształtować. Nasza czasoprzestrzeń składa się z wielu struktur nie fizycznych i z różnych wymiarów, które możemy przekraczać w sposób fizyczny i niefizyczny ze względu na mózg i umysł czy też duszę, która jest stanem kwantowym. Najnowsze hipotezy naukowe, ekspansja kosmosu i rozwój nauki jedynie to potwierdzają.

Wszechświat jest projekcją, czymś na podobieństwo hologramu generowanego przez głębsze i bardziej złożone Uniwersum, czyli przez Absolut. Każde trójwymiarowe ciało jest zawarte na dwuwymiarowej powierzchni. Galaktyka wydaje się czymś wygenerowanym specjalnie dla nas - jakby zapis gry komputerowej, której powierzchnia rozbudowuje się wraz z dalszą ekspansją. Są na to dowody.

Wszechświat może być przedstawiony jako dwuwymiarowa struktura informacyjna nałożona na horyzont kosmologiczny. Detektor do badania fal grawitacyjnych GEO600 odkrył szumy kosmiczne, których fizycy nie byli wstanie wyjaśnić, w czego następstwie Craig Hogan - fizyk cząstek elementarnych - wyjaśnił, że niewyjaśnione szumy pochodzą z czasoprzestrzeni, a dokładniej z punktu, w którym czasoprzestrzeń przestaje być ciągła i rozpada się na tzw. ziarna. Po prostu czas i przestrzeń przestają stanowić kontinuum i rozpadają się na niezależne struktury.

Nie jest to jednak jedyny dowód na to, że świat jest „holograficzny”. Świadczą o tym wszelkie procesy bilokacji, psychokinezy i inne anomalia – cudy, które powstają w nieograniczonym umyśle. Teraz nauka jest w stanie wyjaśnić to, co praktykowali jedynie ezoterycy i Quaila. Można to też wytłumaczyć posługując się pojęciem paradoksu kota Shrodingera – czy zamknięty w pudełku kot jest żywy czy martwy? Póki nie otworzymy pudełka możemy przypuszczać zarówno, że jest żywy jak i martwy. Dopiero otworzenie wpływa na stan faktyczny. Fizycy również badając zagadnienia z teleportacją i przenoszeniem stanów kwantowych zauważyli, że obserwacje eksperymentu wpływają na jego przebieg i efekt końcowy. To my tworzymy efekt końcowy! Znajdujemy zawsze to, co się spodziewamy znaleźć i odnajdujemy takie rozwiązania, aby dojść do zamierzonego efektu.

Kiedyś ludzie nie umieli latać, dziś mamy samoloty i rakiety kosmiczne. W przyszłości, co również wydaje się na obecnym etapie rozwoju dość niewyobrażalne, można będzie programować funkcje życiowe i zapanować nad fizyczną śmiercią – transcendentny umysł będzie mógł zostać umieszczony w modyfikowanym ciele fizycznym – nad czym też już teraz pracują naukowcy. Podobnie jest z teleportacją. Stany kwantowe przenosi się już teraz.

Holizm Unitarny – Unitarne Pole Informacyjne macierzą rzeczywistości

Koncepcje świata holograficznego, migrujące galaktyki i kosmiczne wymiary, ekspansja kosmosu i ludzkiej jaźni oraz naukowe dowody i odkrycia potwierdzają istnienie Uniwersum – Unitarnego Pola Informacyjnego będącego Absolutem, z którym wszyscy jesteśmy połączeni. Dlatego nie ma powodu by sztucznie tworzyć sobie bogów, wkładać ich w zamknięte schematy i oddawać im cześć, bo nie ma znaczenia w jakiej religii się wychowaliśmy, skoro wszystkie nasze myśli znajdują się w tej jednej strukturze - w Uniwersum, które kształtuje świat i to do niego trafiają wszelkie nasze „modlitwy”.

Immanuel Kant doszedł kiedyś do bardzo krótkiego, ale jakże kluczowego stwierdzenia – Niebo gwieździste nade mną, Prawo moralne we mnie… Istotnie! Wszystko znajduje się w Skalarnym Polu Unitarnym, a człowiek nie potrzebuje systemów religijnych by wiedzieć, że bliźniego nie wolno okraść czy zabić. W człowieku wszystko jest zakodowane. Skalarne Pole Informacyjne obejmuje bowiem całą naszą rzeczywistość i nas samych.

Zdaniem prof. Michała Hellera we wszechświecie nie ma chaosu i jest on pełen matematyki, która zawiera pewne informacje. Nawet DNA jest takim właśnie zapisem informacyjnym. Horodecki Unitarne Pole Informacyjne (czyli Absolut) opisuje jako swoisty eter, który wypełnia całą rzeczywistość. Unitarne Pole Informacyjne nie jest zamkniętym schematem, bo cały czas się zmienia, tworzy, składa się z subpól cząstkowych i ma potencję tworzenia – jest inteligentne.

Dwie cząstki z jednego źródła wykazują splątanie. Informacje o każdej z osobna są bezwartościowe, bo cząstki wpływają na siebie i tylko holistyczne spojrzenie potrafi oddać obraz każdej z nich. Chodzi tu o pogląd, który ogarnia całość, a nie jedynie stan cząstkowy. Pole Informacyjne ingeruje we wszystkie własności układów, jako potencja odpowiada arystotelesowskiemu hylemorfizmowi. Stan kwantowy to forma. Można przenosić formę z jednego przedmiotu na drugi – stąd możliwe teleportacje, bilokacje i inne zjawiska, które można wyliczać matematycznie.

Nie ma tu miejsca na zamknięte schematy. Wszystko jest ze sobą powiązane i to jest właśnie holizm. Czas i przestrzeń są generowane przez Pole Informacyjne. Holizm jest ujęciem rzeczywistości, a teoria kwantowa jest holistyczną teorią nauki – stąd holizm unitarny. Świat jest wielowarstwową konstrukcją. Holizm to pogląd, że zjawiska tworzą układy całościowe. Unitaryzm jest natomiast zasadą porządku i organizacji, która polega na zjednoczeniu autonomicznych części w całość.

Holistyczne ujęcie układu: Wszechświat – Człowiek – Rzeczywistość

Logika i matematyka oraz prace takich naukowców jak Kurt Godel jasno wskazują, że każdy z systemów formalnych stworzony przez duchowych przywódców nie jest systemem zupełnym. Absolut czy Inteligentne Pole informacyjne nie objawia się masowo, lecz indywidualnie, bo w naszych umysłach. Każdy z systemów stworzony jest przez ludzi stanowi obwód zamknięty, zaś logika, fizyka i matematyka wskazują, że Absolut nie objawia się w systemach zamkniętych, nie objawia się masowo, lecz wypełnia całą rzeczywistość i to od nas zależy jak ją postrzegamy, a więc objawia się indywidualnie.

Już Nicolai Hartmann zauważył, że człowiek jest hierarchicznie zróżniczkowanym zbiorem przekształceń potencjalności ze świadomością jako najwyższym poziomem wśród tych przekształceń. Zatem jak Absolut mógłby podać zamknięty system, który wyklucza samodzielne jego poszukiwanie? Drogą do Absolutu jest centrum informacyjne czyli nasz mózg, poprzez który możemy generować myśli na wielu płaszczyznach niematerialnych i sami tworzyć rzeczywistość nas otaczającą.

Cytowana myśl Kanta najlepiej oddaje założenia owej koncepcji. Każdy wie, że nie należy czynić drugiemu tego, czego sami nie chcielibyśmy otrzymać. System moralny zapisany jest w nas samych. Holizm Unitarny jest zatem filozofią, która bazuje na kręgu – wszechświat – człowiek – rzeczywistość – zanurzonych w Inteligentnym Polu Informacyjnym i ich wzajemnym oddziaływaniu.

Ważnymi postaciami, które przyczyniły się do rozwoju takiego poglądu w nowoczesnej wersji i uzupełnieniu wiedzy starożytnych filozofów nową wizją nauki są chociażby brytyjski fizyk John Stewart Bell, austriacki matematyk Kurt Godel, niemiecki filozof Nicolai Hartmann, estoński fizyk i twórca Infodynamiki – Elmot Liiv, cytowany fizyk Ryszard Horodecki, neurofizjolog Andrzej Trzebski i wielu innych.

Duchowy Holizm Unitarny – umysł wolny od schematów

Skoro modlimy się do jednego źródła, do jednej energii, struktury, czy jakkolwiek nazwiemy tą siłę sprawczą będącą Inteligentnym Polem Informacyjnym, nie ma dla niej znaczenia czy nazywamy ją Jahwe, Allach, Budda, Absolut czy Uniwersum. Ma to znaczenie jedynie dla nas. Nazywamy ją sobie i personifikujemy by łatwiej wizualizować tą złożoną strukturę, w której znajduje się nasza rzeczywistość i my sami.

Wyobrażamy ją sobie i dorabiamy dogmaty religijne by stała się dla nas czymś bardziej dostępnym, czymś, co potrafimy zrozumieć kierując się schematami myślowymi, upraszczamy sobie. W rezultacie zamykamy się w kategorycznych systemach religijnych i przestajemy samodzielnie myśleć kierując się dogmatami, a co za tym idzie – dajemy się wciągnąć w owczy pęd i łatwiej nami sterować oraz wpływać na nas kształtując naszą rzeczywistość. Oddajemy ster własnego umysłu i wkładamy go w dłonie sztucznie wykreowanej wizji boga, którą manipulują religie i przywódcy duchowi.

Holizm unitarny jest systemem filozoficznym, jednak dla osób, którym udało się „obudzić z matriksa” i uwolnić umysł od schematów i klatek religijnych systemów, uprzedzeń i wkładania rzeczywistości z syntetycznie ustalony wzór, może stanowić coś na wzór systemu duchowego czy nawet religii, jeśli tak go skategoryzujemy naszym sposobem odbierania i kreowania rzeczywistości, choć nie jest to religia, a jedynie sposób postrzegania świata i interpretowania Absolutu.

Holizm unitarny oparty jest o naukę i stanowi sposób odbierania świata wolnym umysłem, który swobodnie lawiruje w Unitarnym Polu Informacyjnym - w Absolucie czy Uniwersum. Holizm to pogląd, że zjawiska tworzą układy całościowe. Unitaryzm jest natomiast zasadą porządku i organizacji, która polega na zjednoczeniu autonomicznych części w całość.

W holizmie unitarnym jest miejsce dla różnych koncepcji religijnych jeśli nie szufladkujemy, kurczowo nie trzymamy się sztucznych prawd i wszelkie dogmaty przepuszczamy przez pryzmat nauki. Na przykład szaol jako miejsce, gdzie nie słychać głosu Boga, może być chociażby jakąś strukturą informacyjną wielowarstwowego świata - strukturą pozbawioną pewnego rodzaju energii, a składającą się z jakiejś przeciwstawnej materii. Jest tu też miejsce dla Buddyjskich reinkarnacji, gdzie nauka pokazuje, że energia przeliczana jest na formę itp. Nawiązuje to do ukazywania duszy jako stanu kwantowego. Warto przyjrzeć się książce „Wieczna Świadomość” Pima van Lommela, który udowadnia, że śmierć jest tylko innym stanem świadomości.

Holistyczne ujęcie rzeczywistości w papieskich dogmatach – papież składa hołd nauce

Holizm unitarny może wreszcie połączyć wszystkie spory i przerwać wojny religijne. Jego koncepcje widzimy nawet w wypowiedziach przywódców duchowych i nie ma w tym nic dziwnego. Dogmaty religijne zaprzeczają nauce, która jest logiczna, a każdy, kto myśli logicznie – nie jest w stanie zaprzeczyć nauce. Po co więc szufladkować się w sztucznych systemach religijnych, wzajemnie obrażać, bo ktoś ma inne poglądy lub inaczej nazywa ową strukturę? Po co się nienawidzić i pozwalać na sterowanie sobą wszelkim systemom religijnym?

Niezależnie od tego, w jakim systemie religijnym zostaliśmy wychowani i kogo lub czego wyznawcami jesteśmy, nie musimy być ortodoksyjnymi, purytańskimi maszynami, lecz możemy pozwolić by umysł nadal był wolny. By świadomie, racjonalnie i logicznie oceniał świat, a nie przepuszczał go przez pryzmat i sito religijnych uprzedzeń i schematów.

Koncepcje naukowe i propagowanie wizji holistycznego ujęcia rzeczywistości widzimy nawet w wypowiedziach mentorów religijnych, którzy są wyznawcami konkretnych nurtów. Przykładem może być chociażby postać papieża Franciszka, który mimo, że powinien jako przywódca duchowy ściśle trzymać się dogmatów i schematów, w których zamyka go skończony system religijny, patrzy racjonalnie na świat i naukę. Widać to w niektórych jego wypowiedziach, gdzie publicznie zgadza się z hipotezą, że świat powstał w wyniku wielkiego wybuchu etc. , co skłania się ku teorii dążących do wyjaśnienia i interpretowania świata poprzez rzeczywistość holograficzną.

Paulina Matysiak

Wróć