Satanizm współczesny : Satanorium.pl

Podzielony tematycznie zbiór tekstów, zawierający eseje, tłumaczenia klasycznych tekstów, rozmaite opracowania bądź próbki poezji.
Miejsce przeznaczone dla zarejestrowanych użytkowników, służace dyskusji, wymianie poglądów, a także swobodnym towarzyskim rozmowom.
Pokaźny zbiór opisów symboli, jakie wykształciły się w świadomości zbiorowej na przestrzeni dziejów z naciskiem na symbole mniej lub bardziej związane z satanizmem.
Katalog miejsc w sieci, godnych polecenia i ciekawych. Zbiór został uporządkowany według kategorii, gdzie między innymi znajdziemy prywatne witryny użytkowników jak i duże portale tematyczne.
Czytelnia
Lectus
Rozdział trzeci - Prawda
łatwowierność a własne przeżycia
Prawda jest względna ale można ją stwierdzić tylko poprzez własne empiryczne przeżycie; należy wystrzegać się przyjmowania czegoś z góry; problem herezji;

Treść niniejszego rozdziału jest tylko powtórzeniem poruszonych wcześniej problemów, ale ze względu na ich wartość i siłę, w zrozumieniu i zagłębieniu się w ideologie satanizmu, wymagają powtórzenia, a nawet, być może, mocniejszego zaakcentowania.

Wspomniałem bowiem wcześniej, że pojęcie prawdy jest bardzo względne. Chciałbym pokrótce zauważyć, że tak naprawdę zależy ono od wcześniej przyjętego założenia. Dla satanisty będzie prawdą co innego niż dla chrześcijanina. Fryderyk Nietzsche uważał, że prawda jako taka nie istnieje i że wszystko jest kłamstwem. Pisał, że należy fałsz uznać za warunek życia. Z czasem ten fałsz przyjmuje się za prawdę, gdyż przechodzi on do roli aksjomatów, a aksjomaty mają to do siebie, że uznaje się je za prawdziwe; mimo, że nieraz są bzdurne.

Jest jednak taki element, który wydaje się być prawdą. Jest nim własne przeżycie. Jest to bardzo satanistyczna zasada, w myśl której nie uwierzę póki sam nie dotknę. W pojmowaniu Boga, satanista kieruje się właśnie nią. Ponadto, wynikająca z założenia, nieempiryczność Jahwe, spotęgowana wynikającym z niej braku własnego doświadczenia, daje ciężko podważalny argument przeciwko chrześcijaństwu, czy szerzej przeciwko możliwości istnienia bóstwa, bóstw.

Satanista postępując według wskazówek własnego umysłu, nie powinien przyjmować za prawdę, za pewnik niczego, czego sam nie odczuje. Chroni go to przed możliwością manipulacji ze strony ludzi, którzy podając pewne rzeczy za niepodważalne mają możliwość manipulowania tymi, którzy te rzeczy za prawdziwie niepodważalne przyjmą. Poprzez to, satanista jest trudną ofiarą dla potencjalnego manipulanta. Jest, albo przynajmniej teoretycznie, być powinien. Będzie tylko wtedy, kiedy postępować będzie według własnego rozumu, a nie tylko udawał że tak czyni. W tym drugim przypadku, nie tyle nie osiągnie tego czego mógłby osiągnąć, ale co gorsze starci to, co miał dane na początku. Dlatego właśnie satanizm jest trudniejszą drogą życia, nie każdy jest wstanie w nim wytrwać. Targany wątpliwościami, coraz bardziej zagłębia się w mroku, zdążając ku nieuchronnemu upadkowi.

Wątpliwości w stosunku do panujących religii objawiają się w bardzo podobny sposób. Wiąże się z nimi pewnego rodzaju zaburzenia, odkształcenia, które dziś zwykliśmy nazywać herezją. Herezja jest bardzo niebezpieczna, nie tylko jako sam fenomen, ale także jako broń o szerokim polu rażenia. Jest zanieczyszczeniem czystej idei wiary: religii czy ideologii, niezależnie od tego, jak ta wiara się nazywa, jakie ma oblicze i jakie przyjmuje dogmaty. Tworzona jest głównie przez ludzi, którym stara wiara nie odpowiada, którzy jej nie rozumieją. Nie rozumieją jej, natomiast przez to, że mają sprzeczną naturę z tym, czym ta wiara się zajmuje. Dlatego tworzą coś nowego, podobnego, ale zgoła innego – bardziej podobnego do ich wnętrza. Tyle dobrze, że tworzą, a nie przyjmują coś innego za nowość.

Religia jest tworem, który nie tylko formułuje, nazwijmy je “bezpiecznymi” (ale i także ograniczającymi) zasadami, poprzez co podnosi się kultura (i obniża rozwój), ale chroni naród przed zabobonem. Powrót do prymitywnych obrzędów magiczno-mistycznych jest bardzo niebezpieczny, gdyż wiąże się z nim nawrót do barbarzyństwa, ofiarnych mordów i podobnych zwyczajów. Wyraża to bardzo paradoksalne stwierdzenie jednego z trzech uznanych przez Nostradamusa (?) Antychrystów: Napoleona Bonaparte. Powiedział ów kiedyś, że: “Religia jest szczepionką wyobraźni, albowiem chroni ją przed niebezpiecznymi i bzdurnymi wierzeniami”. Religia chroni wyobraźnie przed herezją, chociaż herezja wypływa właśnie z religii!

Wróć