Satanizm współczesny : Satanorium.pl

Podzielony tematycznie zbiór tekstów, zawierający eseje, tłumaczenia klasycznych tekstów, rozmaite opracowania bądź próbki poezji.
Miejsce przeznaczone dla zarejestrowanych użytkowników, służace dyskusji, wymianie poglądów, a także swobodnym towarzyskim rozmowom.
Pokaźny zbiór opisów symboli, jakie wykształciły się w świadomości zbiorowej na przestrzeni dziejów z naciskiem na symbole mniej lub bardziej związane z satanizmem.
Katalog miejsc w sieci, godnych polecenia i ciekawych. Zbiór został uporządkowany według kategorii, gdzie między innymi znajdziemy prywatne witryny użytkowników jak i duże portale tematyczne.
Symbolika
(2) Yin Yang
symbolZ koncepcją Zmiany jako powszechnego prawa naturalnego, bezpośrednio wiążą się poglądy Chińczyków na dwie siły działające w przyrodzie - yin i yang.

Określając te siły trzeba zaznaczyć, iż każda z nich zawiera dokładne przeciwieństwo drugiej i to w tym samym stężeniu, jak i proporcji. Mówiąc yin wywołuje się pojęcie yang, gdyż jedno bez drugiego nie istnieje, tak jak nie może zaistnieć pojęcie plus bez pojęcia minus. Kwestionując jedno, przekreśla się drugie, jako coś, co jest bezpośrednio z nim związane.

Yang jest siłą jasną, pozytywną, męską, tworzącą Niebo. Jest dniem, światłem i lekkością.

Yin natomiast jest siłą ciemną, negatywną, żeńską, tworzącą Ziemię. Jest mrokiem i mocą przygniatającą.

Rozważając Istotę obu sił trzeba pamiętać, iż każda z nich zawiera w sobie odrobinę siły przeciwnej, co daje niejako piętno współistnienia: jedno jest przeciwne drugiemu, a w sumie składają się na całość. Ową całością jest Uniwersum, gdzie yin i yang, dzięki swojemu przeciwieństwu, są siłami mogącymi wszystko stworzyć. Sam proces tworzenia polega na przezwyciężeniu oporu, który jest nie tylko przyczyną, ale i konieczno­ścią powstania nawet najdrobniejszych rzeczy i zjawisk. Upraszczając można stwierdzić, iż świat zbudowany jest wyłącznie z pierwiastków yin i yang, a każda rzecz czy zjawisko zawiera inną ich kombinację.