Satanizm współczesny : Satanorium.pl

Podzielony tematycznie zbiór tekstów, zawierający eseje, tłumaczenia klasycznych tekstów, rozmaite opracowania bądź próbki poezji.
Miejsce przeznaczone dla zarejestrowanych użytkowników, służace dyskusji, wymianie poglądów, a także swobodnym towarzyskim rozmowom.
Pokaźny zbiór opisów symboli, jakie wykształciły się w świadomości zbiorowej na przestrzeni dziejów z naciskiem na symbole mniej lub bardziej związane z satanizmem.
Katalog miejsc w sieci, godnych polecenia i ciekawych. Zbiór został uporządkowany według kategorii, gdzie między innymi znajdziemy prywatne witryny użytkowników jak i duże portale tematyczne.
Symbolika
Swastyka
symbol
Swastyka to symboliczny i ornamentalny znak w postaci równoramiennego krzyża o ramionach zagiętych pod kątem prostym w tym samym kierunku. Jako symbol pomyślności i szczęścia była szeroko rozpowszechniona w starożytnym i we współczesnym świecie.

Słowo swastyka wywodzi się z sanskrytu (svastikah) i oznacza "wiodący do pomyślności";. Możemy je podzielić na dwie części: SU- (dobry, dobrze) i -ASTIKAH (być, będąc). Zarówno swastyki o ramionach zagiętych w prawą jak i w lewą stronę używane były w Indiach. Prawdopodobnie ze względu na swój prosty kształt, swastyka używana była całkowicie niezależnie przez różne społeczności w różnych rejonach świata. Jedno z najstarszych malowideł przedstawiających swastykę pochodzi z okresu paleolitu, co sugeruje, iż powstało co najmniej 10.000 lat temu. W tradycji chińskiej, symbol swastyki i jej znaczenie pomyślności, pojawił się około 2.000 lat temu wraz ze sprowadzeniem Buddyzmu z Indii do Chin. Swastykę odkrywano w znaleziskach z późnego neolitu na Bliskim Wschodzie, w późniejszych w Babilonie i u Hetytów. W epoce brązu znana była już w Troi, Mykenach, Skandynawii, później w Grecji, Italii, Chinach, Japonii.

Znak swastyki znany był wśród Słowian, również na ziemiach polskich ; zwana dziś swarzycą kojarzona jest z kultem Swaroga. W swej starożytnej roli talizmanu przetrwała na Podhalu, gdzie nazywana jest ;krzyżykiem niespodzianym; w różnych kształtach rzezana lub malowana na belkach stropu i w innych zakamarkach, jako symbol Słońca płoszyć złe;, które by chciało się zagnieździć w domu. Jeszcze w 1918 roku, swastyka została przyjęta jako znak fińskich sił zbrojnych W dwudziestoleciu międzywojennym symbol swastyki pojawił się w Wojsku Polskim jako część emblematu noszonego na kołnierzu munduru przez artylerzystów 21 i 22 Dywizji Piechoty Górskiej i odznaki 4 pułku piechoty legionów. Granatowa swastyka była tłem odznaki instruktorskiej Ligi Obrony Powietrznej Państwa.

U plemion germańskich w I-IV w. n.e. pojawiła się forma trójramienna swastyki i znana była jako Krzyż Tora;. Interesującym zdaje się być, iż znak ten odkryto także na żydowskich synagogach w Palestynie z przed 2.000 lat, więc co za tym idzie Hitler skroił ten znak zarówno Żydom jak i Hindusom. Narodowosocjalistyczny sztandar, zaprojektowany w 1920 roku przez dr Friedricha Krohna, narodowego okultystę, członka Thule i Zakonu Germańskiego, posiadał w ukrytej warstwie znaczeniowej odniesienia do grup teozoficznych. Swastyka w białym kole na tle czerwieni miała wyrażać ideę społeczną, biel - nacjonalizm, znak swastyki miał oznaczać walkę o zwycięstwo aryjczyków. Na projekcie Krohna widniała swastyka o ramionach załamanych w lewo tradycyjny znak szczęścia, duchowego rozwoju i triumfu ducha nad materią. Hitler nalegał jednak, by zastąpić ja swastyką o ramionach załamanych w prawo - rozumiana przez okultystów jako odwrócony krucyfiks, znak zła, duchowego upadku i czarnej magii. Jak widać wyszło mu to bokiem..;PPP 12 tysiącom lat trwania swastyki, jako symbolu dobroczynnego, przeciwstawia się 12 lat używania go na sztandarach i godłach Trzeciej Rzeszy. Czy z tego powodu mamy go wykląć i wyrzucić do śmietnika historii??


Opr. na podstawie tekstów wyszperanych w necie.