Satanizm współczesny : Satanorium.pl

Podzielony tematycznie zbiór tekstów, zawierający eseje, tłumaczenia klasycznych tekstów, rozmaite opracowania bądź próbki poezji.
Miejsce przeznaczone dla zarejestrowanych użytkowników, służace dyskusji, wymianie poglądów, a także swobodnym towarzyskim rozmowom.
Pokaźny zbiór opisów symboli, jakie wykształciły się w świadomości zbiorowej na przestrzeni dziejów z naciskiem na symbole mniej lub bardziej związane z satanizmem.
Katalog miejsc w sieci, godnych polecenia i ciekawych. Zbiór został uporządkowany według kategorii, gdzie między innymi znajdziemy prywatne witryny użytkowników jak i duże portale tematyczne.
Symbolika
Sigil, Sigil del Ameth
symbol
Definicja: słowo sigil znaczy "pieczęć" lub "przyrząd".

Słowa te przeważnie oznaczają magiczny sigil w którym symbol używany jest w rytualnej magii dla przedstawienia zamierzonego celu. Poszczególne sigile są używane zwykle jako specjalne umowne znaki jak np. planetarne kwadraty, Enochiańskie stoły, etc. Listy lub liczby oraz kluczowe słowo pożądanego skutku w tym wzorze, odsłaniają symbol szczegółowego centrum Złotego Świtu Krzyża, lub zmniejszające się alfabetyczne charaktery do pojedynczych "dokumentów" nadania sigila.

"Ameth" jest Izraelitą oznaczającą "Prawdę" Sigil Ameth (lub Sigillum Dei Aemeth). Pokazywana jest ona jako duży symbol w okręgu z sześcioma zaznaczonymi figurami i imionami aniołów, w tym także upadłych.

Najlepiej pokazał go w porównaniu do prac enochaińskich Dr John Dee wraz z Edwardem Kelley, który pomagał mu w sesjach magicznych; wg Dee'ego został on sam nauczony jak tworzyć anioły. Sigil ten datuje się na czas w którym Dee badał sigillum Dei Aemeth, lecz wcześniej pracował nad nim Athanasius Kircher.

Dysk z sigilem został umieszczony w poszczególnych miejscach na Świętym Stole - poniżej Kelley położył kamień pomiędzy nogami. Sigil miał wtedy chronić całą prace tych ludzi od zewnętrznego świata który mógłby im przeszkodzić.

Sam język Enochiański jest językiem aniołów. Dzięki znajomości tej mowy biblijna postać - Enoch rozmawiała bezpośrednio z Bogiem - Jahwe, który niejako powierzył mu tajemnice boskie; uczyniło to Enocha pierwowzorem oświeconych mędrców, wiele osób starało się podążać jego śladami ucząc się owego języka aniołów.


http://www.wilsonsalmanac.com/book/aug1.html

http://altreligion.about.com/