Satanizm współczesny : Satanorium.pl

Podzielony tematycznie zbiór tekstów, zawierający eseje, tłumaczenia klasycznych tekstów, rozmaite opracowania bądź próbki poezji.
Miejsce przeznaczone dla zarejestrowanych użytkowników, służace dyskusji, wymianie poglądów, a także swobodnym towarzyskim rozmowom.
Pokaźny zbiór opisów symboli, jakie wykształciły się w świadomości zbiorowej na przestrzeni dziejów z naciskiem na symbole mniej lub bardziej związane z satanizmem.
Katalog miejsc w sieci, godnych polecenia i ciekawych. Zbiór został uporządkowany według kategorii, gdzie między innymi znajdziemy prywatne witryny użytkowników jak i duże portale tematyczne.
Symbolika
(6) Heksagram unicursal
symbol


Symetryczny heksagram nazwano tak, ponieważ został narysowany symetrycznie jak i jednym nieprzerwanym ruchem, co zawsze było naczelną cechą tworzenia figur w rytualnej magii, gdzie linia nieprzerwana jest bardziej preferowana (rysowanie jednym ruchem; pentagram jest jednym z przykładów). Jest to znaczące w rytualnej magii, gdy odwoływanie i wypędzanie heksagramow musi się odbyć.


Symbol został stworzony przez zakon Złotego Brzasku, a później zastosowany przez Aleistera Crowley'a jako mechanizm o personalnym znaczeniu. Jest często noszony przez thelemitow jako znak religijnej identyfikacji i uznania.


Adaptacja symetrycznego heksagramu Crowleya przedstawia różę o pięciu płatkach, symbolizujących pięcioramienną gwiazdę w centrum heksagramu (boska kobiecość), Symbol jedenastu wszelkiego stworzenia (pięć płatków róży plus sześć ramion heksagramu) - numer boskiego związku."Tool"Crowley i Heksagram Unikursal: od Brata Augusta

Ja WCALE NIE twierdzę, że właśnie w tym celu Crowley używał heksagramu. Ten tekst ma dać Wam tylko do myślenia.

Esej ten przeistacza Crowleyowski heksagram unikursal w niezwykle majestatyczny hieroglif Mrocznej Tradycji.

Kiedy Crowley wprowadza heksagram unikursal w Księdze Thota pisze:

„Linie jednak są zdecydowanie euklidesowskie; nie mają głębi.”

Skąd ten kaprys, ten bunt?

Czy możliwe jest, że chce uświadomić czytelnika o tym, że heksagram ten posiada właściwości zaginania przestrzeni?

Rytuał, w którym czyni zeń użytek to Reguli (również tu używa on ‘odwróconego’ pentagramu). W komentarzu czytamy:

„...gdyż Prawdziwa Wola nie ma celu, a jej istotą jest Dążenie. Podobnie, parabola jest ograniczona jednym prawem, które ustala jej położenie względem dwóch linii w każdym punkcie jej przebiegu; nadal jednak nie ma końca zbliżającego się do nieskończoności i stale zmienia kierunek.”

Oraz: „Być może on nareszcie przyjdzie, wychodząc poza granice własnych reguł, by pojąć wzniosłe i zdumiewające pogwałcenie prawa Rozsądku, Stożek! Całkowicie nieprzenikniona dla niego jest jednak świadomość, że istnieje w naturze swego tak przerażającego Ojca, że jest dla niego konieczny, że to Ojciec mu rozkazuje i że powstaje z jego lędźwi.”

Drugie ognisko hiperboli przewędrowało cały wszechświat i powróciło do punktu wyjścia. Rozciąga się w nieskończoność i wraca za sobą. W nieskończoność i z powrotem.

To jak idea ciągnąć/pchać, w taki sposób porusza się Kundalini*.

W Liber VII, rozdziale V, wersie 35, Crowley pisze:

„Stożek jest przecięty nieskończoną prostą; powstaje krzywa hiperbolicznego życia.”

Wibracja przeszywa Ciemność?

Heksagram unikursal będzie zatem hieroglifem wyrażającym to Światło wypływające i wpływające do Ciemności/Nieskończoności. Crowley nazywa swój twór heksagramem Bestii. Jakiej Bestii? Ja twierdzę, że to naturalny człowiek (symbolizowany przez cyfrę 6 – stąd heksagram); on wraz z żywym Płomieniem. Cyfra 6 (heksagram) może również być postrzegana jako odzwierciedlenie Kronosa, lecz i tu znaczenie będzie takie samo; Bestia to ten, kto płynie przez Czas.

Te linie mogą być siłą elektromagnetyczną lub jej częścią - elektryczną diastazą fosforową (ten symbol w zasadzie wygląda jak dwa symbole pola elektromagnetycznego odbijające siebie nawzajem), a głębia tego symbolu może być częścią Mychos. Gdyby opisać na nim koło, symbolizowałby Kyklosa.

Punkt w środku heksagramu unikursal wyglądem przypomina 5-płatkowy kwiat, może to być róża? (piktogram używany do przedstawiania Erosa).

* Symetryczny Kundalini - w jodze, tantrze i tradycji indyjskiej: pierwotna, seksualna, żeńska, ziemska i uniwersalna siła stwórcza, symbolizowana przez węża czy też ściślej wężycę, zwiniętą w najniższej, seksualnej czakrze człowieka;


http://altreligion.about.com/

www.byzant.com/