Satanizm współczesny : Satanorium.pl

Podzielony tematycznie zbiór tekstów, zawierający eseje, tłumaczenia klasycznych tekstów, rozmaite opracowania bądź próbki poezji.
Miejsce przeznaczone dla zarejestrowanych użytkowników, służace dyskusji, wymianie poglądów, a także swobodnym towarzyskim rozmowom.
Pokaźny zbiór opisów symboli, jakie wykształciły się w świadomości zbiorowej na przestrzeni dziejów z naciskiem na symbole mniej lub bardziej związane z satanizmem.
Katalog miejsc w sieci, godnych polecenia i ciekawych. Zbiór został uporządkowany według kategorii, gdzie między innymi znajdziemy prywatne witryny użytkowników jak i duże portale tematyczne.
Czytelnia
Timothy Leary
P - Polityka ekstazy
Rozdział 12
Wymyśl swoją religię
tłumaczenie: Robert Palusiński

Celem życia są religijne odkrycia

Pośrednią manifestacją boskiego procesu jest spirala nazwana przez nas kodem DNA, który przez ostatnie 2 miliardy lat tworzył z naszej planety Ogrody Edenu. Została utkana zawiła pajęczyna, delikatna tkanina chemiczno-elektryczno-nasienno-tkankowo-organiczno-gatunkowa. Tańcząca, radosna harmonia energetycznych transakcji ma swe korzenie w 30 centymetrowej warstwie gleby pokrywającej

skałę

metal

ogień

jądro planety.

W tych Ogrodach Edenu każda istota ludzka rodzi się jako doskonały byt. Wszyscy urodziliśmy się boskimi mutacjami, najlepszą z odpowiedzi kodu DNA na radosne zapytanie tej planety o byt. Znakomite wyposażenie adaptacyjne bazuje na 2 miliardach lat badań konsumenckich (RNA) i stylistycznych poszukiwań (DNA).

Jednakże każde dziecko, jakkolwiek doskonałe od urodzenia, natychmiast znajduje się w niedoskonałym, sztucznym, dysharmonijnym systemie społecznym, który systematycznie okrada je z przyrodzonej boskości. Skąd wzięły się te społeczne systemy? Poszczególne społeczności tworzyły się w harmonijnej adaptacji do środowiska i podobnie jak jednostki szybko były przechwytywane przez nie-zaadoptowane, sztuczne, powtarzające się sekwencje. Gdy indywidualne zachowanie i świadomość załapią się na rutynowe sekwencje działań zewnętrznych, stają się martwymi robotami i nadchodzi czas śmierci i odrodzenia się. Czas na "odpadnięcie", "podłączenie się", i "dostrojenie się". Czasy robotyzacji nazywane są Kali Jugą, Wiekiem Wojen i Cesarstwa, szczytem tak zwanej cywilizacji, Rządami Johnsona. To nieubłagane prawo śmierci, żyda, zmienia się w rytmie galaktyk i pór roku, w rytmie nasienia. Nigdy nie zamiera.

Odpadnij. Podłącz się. Dostrój się

Odpadnij - uwolnij się od zewnętrznego dramatu socjalnego, który jest równie odwodniony jak ersatze w TV. Podłącz się - znajdź sakrament, który skieruje cię do świątyni Boga, twojego własnego ciała. Odleć w niebiosa.. Dostrój się - zmartwychwstań. Opadnij z niebios żeby to wyrazić. Rozpocznij nową sekwencję zachowań, odzwierciedlających twoją wizję. Ale sekwencja musi być kontynuowana. Nie możesz stać w miejscu.

Death. Life. Structure. (Zgon. Życie. Formacja)

D. L. S.

D. L. S. D. L. S. D.

L. S. D. L. S. D. L.

S. D. L. S. D........

Każda akcja nie będąca świadomym wyrażeniem rytmu odpadnięcie-pod-łączenie-dostrojenie-odpadnięcie, jest martwą rolą robota grającego na scenie oszukańczego TV-show pt.: amerykańska rzeczywistość. Działania będące świadomym wyrażeniem rytmu: podłącz się, dostrój się, odpadnij, są religijne.

Mądra osoba poświęca swoje życie na wyłącznie religijne poszukiwania - gdyż w nich znajduje się jedynie ekstaza, ostateczna odpowiedź. Wszystko inne, to sprzeczki (albo Hollywoodzkie romanse) pomiędzy postaciami z telewizyjnego studia.

Jak się podłączyć

Podłączenie się, to uwolnienie od sztywnego, uzależniającego koncentrowania się na akcji, odbywającej się w studio TV i zajęcie się wewnętrznymi energiami ciała.

Żeby się podłączyć, musisz pozbyć się umysłu i:

1. Zbliżyć się do zmysłów - ześrodkować się na energiach zmysłowych.

2. Wskrzesić swoje ciało - ześrodkować się na energiach somatycznych.

3. Podążyć wzdłuż szlaków pamięci komórkowej, poza cielesną czasoprze- strzeń - ześrodkować się na energiach komórkowych.

4. Odkodować genetyczny kod.

Zapamiętaj: na każdym z tych poziomów (zmysłowym, somatycznym, komórkowym, molekularnym), uwaga może zostać zwrócona w kierunku energetycznych zmian wewnątrz lub na zewnątrz ciała. Jeżeli uwaga podczas sesji zostanie skierowana na zewnątrz, zewnętrzny świat zostanie doświadczony w kategoriach nie-symbolicznych energii - w kategoriach języka. Bądź ostrożny. To może być szokujące. Wszystkie obiekty na scenie telewizyjnego studia są doświadczane znienacka:

1. Jako obiekty sensoryczne (np. ożywa pokój, poza kontrolą, eksplodując światłem i dźwiękiem)

2. Somatycznie (np. pokój żyje, pulsuje rytmem wydalania)

3. Komórkowe (np. wszystkie obiekty i postacie przybierają stylizowany, mityczny, reinkarnacyjny odcień)

4. Molekularnie (np. wszystkie obiekty i postacie bezosobowo migoczą jako wibrujące mozaiki)

Rozpoznanie eliminuje strach i zamieszanie. Żeby się podłączyć, potrzebujesz map i podręczników.

Żeby się podłączyć, musisz nauczyć się sposobu modlitwy. Modlitwa jest kompasem, żyroskopem wiodącym do koncentracji i spokoju. Podłączanie się jest złożonym, pełnym wymagań i zamieszania, przerażającym procesem. Wymaga zdyscyplinowanej jogi. Podłączenie się wymaga przewodnika, który może pokazać ci poziom suflerów ze sceny TV oraz poziomy: sensoryczny, somatyczny, komórkowy i molekularny.

Kiedy się podłączasz, pamiętaj: nie jesteś niegrzecznym chłopczykiem odlatującym z nudów i dla zabawy.

Jesteś duchowym podróżnikiem, rozstrzygającym najstarsze szlachetne zadanie człowieka. Kiedy się podłączasz, strząsasz z siebie balast postaci i oszukańczych scen studia TV i uczestniczysz w świętym tańcu wizjonerów. Opuszczasz Johnsona i Boba Hope'a, przyłączasz się do Lao Tsy, Chrystusa i Blake'a. Zawsze doceniaj święte znaczenie podłączenia się. Aby się podłączyć, potrzebujesz sakramentu. Sakrament jest widzialną zewnętrzną formą, która przekręca klucz w drzwiach do wnętrza. Sakrament musi doprowadzić do zmian cielesnych. Sakrament pozwala ci wyrwać się z gry w studio TV i wprzęga cię w 2-miliardowo-letni wewnętrzny nurt. Sakrament, który rzeczywiście działa jest niebezpieczny dla reżyserującego TV-show establishmentu oraz dla tej części twojego umysłu, która jest przywiązana do gry w TV.

Każde społeczeństwo gier TV wytwarza zmieniające-ciało sakramenty, pozwalające na wyskoczenie ze społecznego umysłu. Na dzisiaj sakramentem jest LSD. Później nadejdą nowe sakramenty. Sakramenty stają się z czasem znoszone jak odzież. Stają się częścią społecznej gry w TV-studio. Doceń LSD dopóki ono działa. Za piętnaście lat będzie oswojone, uspołecznione, zrutynizowane.

Jak się dostroić

Nie możesz być cały czas podłączony. Nie możesz stać cały czas w jednym miejscu. Takie jest prawo ewolucji. Po objawieniu konieczne jest powrotne wpadnięcie. Powrót do nadawanego programu TV i zainicjowanie małych zmian, które odzwierciedlą chwałę i znaczenie podłączenia. Zmieniasz sposób poruszania się, ubierania się i zmieniasz swoje miejsce na scenie Telewizyjnego studia. Zaczynasz wyglądać jak szczęśliwy święty. Twój dom staje się zwolna kaplicą. Powoli, delikatnie, zaczynasz rozsiewać wokół siebie nasiona transformacji. Psychodeliczna sztuka. Psychodeliczna muzyka.

Psychodeliczny taniec.

Nagle odkrywasz, że odpadłeś.

Jak odpaść

Odpaść onacza dokładnie to: odpaść.

Główna aktywność większości Amerykanów sprowadza się do odgrywania swojej roli na scenie studia TV. Fałsz. Nienaturalność. Automatyzm. Odpadniecie oznacza uwolnienie się z każdej sztuki granej w TV, która nie brzmi w rytmie cyklu: podłączenie się, dostrojenie się, odpadnięcie. Opuść szkołę. Porzuć swoją robotę. Nie głosuj. Olej wszystkich polityków. Nie marnuj świadomości na myślenie w kategoriach gier w studio-TV. Wybory polityczne są pozbawione znaczenia.

Odpuść sobie fantazje o infiltracji struktur społecznych. Jedyna kontrola nad poczynaniami telewizji, to ich kontrola nad tobą.

Odpuść sobie

Judaistyczno-Chrześcijańsko-Marksistowsko-purytańsko-lite-racko-egzystencjalistyczne sugestie o tym, że odpadnięcie jest ucieczką i w rzeczywistości konformizmem. Odpadanie jest najtrudniejszą jogą. Niech twoje odpadnięcie będzie niewidzialne. Bardzo proszę ? bez rebelii! Żeby odpaść, musisz stworzyć swoją własną religię Rytm odpadania, dostrajania się, podłączania się jest najbardziej naturalny w małych grupach członków rodziny, kochanków, przyjaciół.

Z przyczyn zarówno psychodelicznych jak i prawnych, musisz stworzyć swój własny kult.

Reżyserzy telewizyjnego studia nie życzą sobie, byś wiódł religijny żywot. Zastosują każdy środek przymusu (łącznie z więzieniem), abyś utrzymał się w ich grze.

Także twój własny umysł, który został skorumpowany i neurologicznie uszkodzony przez lata edukacji prowadzonej w ramach gier studia TV, będzie cię powstrzymywał od zrezygnowania z udziału w grze. Potrzebne jest wyzwolenie grupowe.

Musisz stworzyć najstarszą i najświętszą z ludzkich struktur - klan. Klan lub kult jest małą grupą ludzi, zorganizowaną wokół religijnego celu. Pamiętaj, jesteś przede wszystkim naczelnym. 2-miliardoletni plan zaprojektował cię do życia w małych grupach.

Nie możesz zaakceptować politycznego albo duchowego przywództwa, kogoś kogo nie możesz dotknąć, z kim nie możesz kon-spirować (współ-oddychać, por.: re-spirator), uczestniczyć w nabożeństwie, oddawać się uniesieniom. Twój klan musi łączyć relikwiarz i totemiczne, duchowe źródło energii. Oddajesz klanowi swoją lojalność i klan daje ci całkowite bezpieczeństwo. Ale klan musi się koncentrować na celach religijnych. Religia oznacza dostrojenie się do naturalnych rytmów. Religia jest procesem podłączenia się, dostrojenia, odpadnięcia.

Ponieważ zarówno ty jak i twoi klanowi bracia jesteście podłączeni, będziecie emanować energią. Będziecie przyciągać uwagę i wrogość establishmentu TV, entuzjastyczne zainteresowanie ze strony pozbawionych korzeni aktorów TV, chcących przyłączyć się do klanu. Zasadniczo każdy pragnie się podłączyć, dostroić i odpaść.

Unikajcie konfliktów z establishmentem. Unikajcie rekrutacji i gwałtownego wzrostu. Chrońcie harmonię klanu.

Wasz klan musi pozostać ograniczony do kręgu przyjaciół. Musicie obronić się przed TV-tendencją do ekspansji. Wasz klan nie może stać się organizacją masową. Struktura klanu musi pozostać komórkowa. Centrum waszej religii, to prywatne, święte miejsce. Aktywność waszej religii musi się ograniczać do sekwencji: podłącz się, dostrój się, odpadnij. Unikajcie związków z grami "we władzę", charakterystycznymi dla studia TV.

Musicie wymyśleć własną religię. Ty jesteś Bogiem - ale tylko ty możesz odkryć i pielęgnować swoją boskość. Nikt nie może za ciebie wymyśleć twojej religii.

W szczególności, ci Amerykanie którzy używają psychodelicznych chemi-kaliów-marihuany, pejotlu, LSD - muszą ocenić realistycznie swoje cele i gry. Palisz marihuanę? Dobrze. Ale dlaczego? Jako fragment twojej osobistej gry? Jako część perspektywy amerykańskiego studia-TV? Żeby rozszerzyć swoje ego? Żeby zagrać rolę TV jako hippis, konformista, buntownik? Ponieważ jest to odpowiedni rekwizyt do granej roli? Ponieważ jest to społeczno-psychologi-czny nawyk? Dobrze. Niech tak będzie. "Gra w trawę" jest fascynującym scenariuszem do odegrania, wciągającą grą w zakazane przyjemności.

Ale jest inny sposób patrzenia na drągi psychodeliczne, wliczając w to trawę; perspektywa historyczna. Od tysięcy lat najwięksi artyści, poeci, filozofowie i kochankowie stosowali rozszerzające-świadomość substancje do podłączania się, dostrajania, odpadania. Jako części poszukiwań sensu życia. Jako narzędzia do osiągania nowych poziomów świadomości. Dla objawienia. Jako oświetlenia ciemności długiej podróży. Każdy z wielkich wybuchów aktywności wyrastał z psychodelicznego podłączenia się. Następnie wizjoner dostrajał się, aby przekazać wiadomość. Nowy rodzaj sztuki. Nowy środek ekspresji. Podłączał innych. Tworzył się kult. Tworzono nowy program TV, bliższy rodzinno-klanowo-ple-miennej komórkowej strukturze naszego gatunku. Czy życzysz sobie zastosować marihuanę, aby wydostać się poza scenariusz TV? Aby poszerzyć kreatywność? Jako katalizatora głębszej wiedzy? Jeżeli tak, to pomocnym dla ciebie będzie sprecyzowanie religijnej natury twojej psychodelicznej aktywności. Nadanie znaczenia twojemu skrypto-wi-scenariuszowi, rozjaśnienie twoich relacji z innymi, zmierzenie się z systemem prawnym, zrobisz dobrze wymyślając własną religię.

Jak założyć własną religię

Po pierwsze, zdecyduj z kim wyruszysz w odkrywczą podróż. Jeżeli posiadasz rodzinę, koniecznie zabierz ją z sobą. Jeżeli masz bliskich przyjaciół, na pewno zechcesz ich także zabrać na wyprawę. Pytanie: z kim założę ligę duchowych odkryć? - jest fascynującą praktyką. Następnie usiądźcie ze swoimi duchowymi kompanami i zapiszcie na kartce plan waszej wycieczki. Opiszcie i zdefiniujcie wasze:

Cele

Role

Rytuały

Reguły

Słownictwo

Wartości

Lokalizację czasoprzestrzenną

Kontekst mitologiczny

Oto interesujące ćwiczenie. Dowiesz się niezmiernie dużo o sobie i swoich towarzyszach. Zobaczysz gdzie jesteś i gdzie cię nie ma. Odkryjesz, że koniecznie trzeba określić sposoby w jakie twój klan będzie wyrażać i traktować odpowiedzialność, autorytet, relacje seksualne, pieniądze, ekonomikę, obronę, komunikację. Krótko mówiąc, stworzycie nie tylko waszą religię, ale własną, naturalną polityczną jednostkę. Jest to kwestia nieunikniona, ponieważ podstawowa jednostka polityczna jest tożsama z podstawową grupą duchową ? klanem. Czy naprawdę wierzysz w to, że kościół jest jedynie tam, gdzie chodzisz na poranną, niedzielną godzinę?

Niech twój klan będzie wyjątkowy. Nie kopiuj w bezwolny sposób ról i języka innych grup. Piękno życia komórkowego przejawia się w tym, że każda jednostka jest niewiarygodnie podobna w swej złożoności, a zarazem unikatowa. Im bardziej pojmujesz nieskończoną złożoność życia, tym bardziej doceniasz zarówno podobieństwa jak i różnice. Ale żeby to widzieć musisz być podłączony. Na poziomie suflera w studio, zarówno podobieństwa jak i różnice są trywialne.

Definiując cele religijne, nie potrzebujesz używać konwencjonalnego języka religii. Nic cię nie zmusza do tego, aby twoja duchowa podróż brzmiała "religijnie". Religia nie musi być napuszona i pompatyczna. Religia jest rozszerzeniem świadomości, skoncentrowaniem się na ciele i określeniem dokładnie takich środków, które najlepiej brzmią dla twojego ucha. Nie daj się zastraszyć Cesarsko-Hollywoodzkim zblamowanym wersjom religijności. Jeżeli życie ma dla ciebie znaczenie po wykroczeniu poza scenę studia TV, jesteś człowiekiem religijnym. Wyraź to.

Zatem zapisz swój własny język wycieczki: Bóg lub Ewolucja, kwas lub sakrament, przewodnik albo guru, odkupienie w czyśćcu albo zły trip, mistyczne objawienie lub niezły haj. Powiedz to w sposób naturalny. Rozwijaj własne rytuały i szyj kostiumy. Szaty lub szary flanelowy garnitur, amulety albo tatuaże. Możesz się zaangażować w szereg sakramentalnych chwil, które wydadzą ci się właściwe.

Krok po kroku wszystkie działania będą przyjmować sakra mentalne znaczenie. Nieu chronnie wykreujesz rytualne sekwencje dla każdego organu zmysłu i dla każdej z podstawowych wymian ener gii - jedzenia, kąpieli, łączenia się w pary, itd.

Musisz sprecyzować czasoprzestrzenną lokalizację dla twojej gry w Boga. Każdy z pokoi twojego domu stanie się kaplicą. Twój dom nie będzie garderobą dla aktorów TV, ale duchowym centrum. Regularny rytm obrządków będzie obejmował: codzienne medytacje (podłączanie się), sesje (z lub bez marihuany), a raz w tygodniu lub raz w miesiącu poświęcisz cały dzień na podłączenie się. Dostrój swoje praktyki do rytmu pór roku, do planetarnego kalendarza.

Sporządź na papierze dokładny plan zajmowania $ię finan$owymi interakcjami. Dla więk$zości ludzi zachodu, pieniądze $ą kompletnie irracjonalnym ośrodkiem zaintere$owania. Gdy tylko twój klan zerwie emocjonalne więzy z pieniędzmi, odkryje$z łatwość przeżycia w kategoriach ekonomicznych. Mu$i zaistnieć pełna w$półpraca w zarządzaniu energią pracy i pieniądza. Egoi$tyczne zachowania związane z przechwytywaniem dolarów albo $ił fizycznych, prowadzą do o$łabienia klanu. Każdy klan, po odpadnięciu z amerykańskiej gry, musi ocenić swoje źródła i znaleźć sposób na wymiany barterowe z innymi grupami. Każdy z klanów rozwinie swój rodzaj produkcji.

Seksualność jest powodem upadku większości religijnych kultów. Potrzebne są jasność i szczerość. Pośród ludzkich zachowań seksualnych istnieją przypadkowe, karmiczne zróżnicowania. Zasadniczo każdy mężczyzna jest stworzony do ustanowienia związku z jedną kobietą. Heteroseksu-alna, monogamiczna wierność jest jedyną naturalną drogą do seksualnej unii. Jednakże, z uwagi na to, że żyjemy w czasach Kali Jugi oraz, że żyjemy w końcowych stadiach chorego społeczeństwa, nieuniknione są seksualne wariacje.

Model twojego związku seksualnego, stanowi klucz do twojej religii. Nie możesz od tego uciec. Sposób prowadzenia seksualnego pożycia (albo unikania go) jest centralną, sakramentalną aktywnością. Seksualne inklinacje wewnątrz klanu muszą być jasno określone i niezmienne. Nie usiłujcie ustanawiać relacji klanowych z osobami o odmiennej orientacji seksualnej. Nie chodzi tutaj o osądzanie. Sex jest świętością. Ludzie o podobnych orientacjach seksualnych muszą formować swoje własne duchowe kulty. Homoseksualizm nie jest chorobą. Jest to religijny sposób życia. Homoseksualiści powinni zaakceptować swój stan jako ścieżkę religijną. Homoseksualiści nie powinni przyłączać się do klanów heteroseksualnych. Homoseksualiści powinni cenić, wychwalać swoją własną jogę seksualną. Ich prawo do podążania własną jogą cielesną powinno być zagwarantowane. Klany heteroseksualne mogą ich wspierać, pomagać, nawzajem się uczyć, ale różnice powinny zostać zachowane - z obopólnym poszanowaniem. Niektóre osoby nie są kompatybilne z monogamicznymi związkami i preferują luźniejszy reżim seksualny, małżeństwa grupowe. Dobrze! Wiele plemion i klanów na całej planecie rozkwitało w całkowitym i świętym promiskuitywiźmie. Ale dla jasności. Jeżeli podczas tworzenia klanów nie bierze się pod uwagę orientacji seksualnych i seksualnych tabu (komórkowych i fizycznych, nie zaś psychologicznych czy kulturowych), pojawiają się bolesne rozczarowania.

Wybierz takich członków klanu, którzy podzielają lub uzupełniają twój styl, twój sposób dostrajania się, twój temperament, twoją orientację seksualną. Celem życia w klanie jest podporządkownie gry ego - grze rodzinnej, klanowej.

Dobrze zrobisz, jeżeli określisz związki z postaciami mitycznymi. Musisz wybrać historycznego, psychodelicznego przewodnika. Musisz znać swoje mityczne źródła. Fakty i newsy pochodzą z programów TV. Nie mają one żadnego odniesienia do twojej 2-miliardo-letniej boskości. Mit jest relacją z banku pamięci twoich komórek. Mity antropomorfizują przebieg ewolucyjnych zdarzeń. Wybierz mit pamiętając o tym, że jesteś częścią starożytnego i świętego procesu. Wybierz mit, żeby mieć przewodnika gdy odpadniesz od ciasnych ograniczeń telewizyjnego studia. Twoim mitycznym przewodnikiem musi być ktoś, kto rozwiązał zagadkę życia i śmierci. Postać z telewizyjnej sztuki ci nie pomoże. Cezar, Napoleon, Kennedy nie będą pomocni w badaniu wiedzy komórkowej. Chrystus, Lao-Tsy, Hermes Trismegistus, Sokrates są wciąż aktualnymi, podłączonymi postaciami. Stwierdzisz, że konieczne jest opuszczenie miasta. Miejskie życie jest duchowym samobójstwem. Amerykańskie miasta upadają, tak jak upadły Rzym i Babilon. Ruszaj w kraj. Ruszaj nad morze. Psychodeliczne centra zlokalizowane w miastach będą służyć jako tereny zbiorcze. Tysiące poszukujących przybywa na tereny miejskie, gdzie natrafiają na centra medytacyjne i psychodeliczne zgromadzenia. Tam tworzą swoje klany. Emigrują z miast.

Doktorze Leary, co się stanie ze społeczeństwem gdy wszyscy się podłączą, dostroją i odpadną?

Ciekawa oznaka "cudownego" wzrostu ruchu LSD, przejawia się w formie pytania: co stanie się ze społeczeństwem, po tym jak wszyscy podłączą się, dostroją się i odpadną?

Pozornie pytanie wydaje się naiwne. Nigdy nie jest tak, żeby wszyscy robili to samo w tym samym czasie. Wszystko jest zaplanowane w cyklach kodu DNA. Zmiany organiczne przebiegają stopniowo i w sposób niezauważalny. To pytanie odzwierciedla nagłą panikę statystów w spektaklach TV. Co stanie się ze mną, gdy show spadnie z anteny? Czy stracę swoją rólkę? Cóż to będzie za nieporównywalna tragedia, gdy runą kartonowe ściany telewizyjnego studia!

Emocjonalną odpowiedzią na ten, rozgrywany terror jest asekuracja. Nie bójcie się. Wasze życie rozpocznie się z chwilą zakończenia gry w TV. Podłącz się, dostrój się, odpadnij. Potem staniesz się na tyle wolny, że wyjdziesz z telewizyjnego studia - bóg w Ogrodach Edenu. Intelektualna odpowiedź na to pytanie jest nieskończenie złożona, zależy od tego ile czasu i energii możesz zmobilizować na tworzenie utopijnych planów. Liga Swobody Ducha opracowała szczegółowe plany na następny cykl ewolucji człowieka. Liga opublikuje podręczniki dotyczące przyszłości, opisujące nadchodzące lata.

Podsumowywując: bądź przygotowany na kompletną zmianę amerykańskiej technologii w miastach. Za dziesięć lat na Times Square będzie rosła trawa. Rozpadną się ogromne, mordujące glebę, śmiercionośne drapacze chmur. Czyżbyś nie wiedział, że one muszą upaść? Zmiana nastąpi albo gwałtownie (przez wojnę) albo w sposób delikatny, estetyczny, poprzez proces psychodelicznego odpadania.

W każdym razie nie masz nic do roboty w kolektywnym, politycznym sensie. Podłącz się, dostrój się, odpadnij. Odkryj i pielęgnuj swoją własną boskość, a także boskość swoich przyjaciół i członków rodziny. Skoncentruj się na swoim klanie, a zapanuje naturalny porządek rzeczy.

Wróć