Satanizm współczesny : Satanorium.pl

Podzielony tematycznie zbiór tekstów, zawierający eseje, tłumaczenia klasycznych tekstów, rozmaite opracowania bądź próbki poezji.
Miejsce przeznaczone dla zarejestrowanych użytkowników, służace dyskusji, wymianie poglądów, a także swobodnym towarzyskim rozmowom.
Pokaźny zbiór opisów symboli, jakie wykształciły się w świadomości zbiorowej na przestrzeni dziejów z naciskiem na symbole mniej lub bardziej związane z satanizmem.
Katalog miejsc w sieci, godnych polecenia i ciekawych. Zbiór został uporządkowany według kategorii, gdzie między innymi znajdziemy prywatne witryny użytkowników jak i duże portale tematyczne.
Czytelnia
Metal.pl
DECHRYSTIANIZACJA - czyli jak wypisać sie z KK

Naprawmy błąd rodziców!

Nie jesteś rzeczą, nie jesteś niewolnikiem, jesteś sobą, Wolnym Człowiekiem.

JAK WYSTĄPIĆ Z KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO? WSZYSTKO O DECHRYSTIANIZACJI

1. PRAWA Oto prawa, które gwarantuje Powszechna Deklaracja Praw Człowieka (PDPC) oraz Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (KRP). 1. Żaden człowiek nie ma prawa zmuszać drugiego do wykonywania czynności i obrzędów religijnych, które nie są zgodne z jego wolą, poczuciem sprawiedli-wości i światopoglądem. Prawo te przysługuje także osobom niepełnoletnim. (PDPC: art. 12, KRP: art. 31.2, 47, 48 i 53) 2. Żaden człowiek nie ma prawa wywierać na drugiego człowieka presji religijnej, kulturowej i innych. (PDPC: art.12 i 20, KRP: art. 47, 48 i 53) 3. Nikt nie ma prawa decydować za drugiego człowieka w co ma wierzyć i do jakiej religii ma przynależeć. (PDPC: art. 4, 12 i 20, KRP: art. 31.2, 48 i 53) 4. Każdy człowiek ma prawo być wolnym i głosić własne poglądy. (PDPC: art. 7, 19 i 20, KRP: art. 31, 47, 48, 53 i 54) 5. Każdy człowiek ma prawo do dokonania wyboru własnej drogi rozwoju i duchowego oświecenia. (KDPC: art. 19, KRP: art. 47 i 53)

2. WYSTĄPIENIE FORMALNE Kościół Rzymskokatolicki liczy swych wiernych odejmując od liczby dokonanych chrztów liczbę osób zmarłych i występujących formalnie z Kościoła. Dzięki temu wszyscy ateiści i innowiercy, którzy nie postarali się o oficjalne wyjście z Kościoła, traktowani są jak jego członkowie. Dzieje się tak z jednego powodu - braku informacji jak tego dokonać. Aby wystąpić formalnie z Kościoła Rzymskokatolickiego należy: 1. Zdobyć świadectwo chrztu - wydaje je parafia, w której dokonano chrztu. Na tym etapie należy spodziewać się różnych reakcji księży i katechetek. Zazwyczaj próbują w jakiś sposób przekonać o pozostaniu w Kościele, ponowne przemyślenie sprawy, etc. Można spodziewać się różnych tricków psychologicznych (np. dowiemy się, że ktoś się za nas modli, aby otwarły się nam oczy na nauki Chrystusa). 2. Złożyć wniosek o akt apostazji - wykluczenie z Kościoła Rzymskokatolickiego - do proboszcza parafii tożsamej z miejscem zamieszkania. We wniosku należy podać dane osobowe dwóch świadków - pełnoprawnych członków Kościoła Rzymskokatolickiego, którym nie cofnięto uprawnienia do bycia świadkami. 3. Czekać na rozwój wypadków. Mogą być następujące, w zależności od fantazji proboszcza: a) ceremonia wykluczenia z udziałem świadków, w trakcie której ksiądz odczyta formułkę, jakich praw nas pozbawia (np. prawa do bycia rodzicem chrzestnym, ostatniego namaszczenia, śpiewów kapłana katolickiego nad grobem, ślubu kościelnego, itp.). Ksiądz nie może pozbawić nas prawa do grobu na cmentarzu katolickim - gwarantuje to podpisany z Watykanem Konkordat. b) brak ceremonii, ksiądz od razu odsyła formularz kościelny do parafii, w której dokonano chrztu, z wnioskiem o dokonanie adnotacji o wystąpieniu z KK.

3. DECHRYSTIANIZACJA DUCHOWA Kościół Rzymskokatolicki naucza, że chrzest jest nieodwracalny, a znak krzyża uczyniona nad naszą głową jest niezatarty. Bywa to przyczyną frustracji osoby występującej z Kościoła. Ale TO NIEPRAWDA! Już dawni Słowianie znali obyczaj odwrócenia chrztu! Na podstawie historycznych przekazów, autor tej ulotki opracował współczesną wersję aktu dechrystianizacji i oczyszczenia aury z chrześcijańskich symboli. Dechrystianizacji powinien dokonać rodzic, szaman, egzorcysta, lub najlepszy przyjaciel - który chce naszego dobra. Może tego dokonać także Twoje dziecko, jeśli siłą swojej miłości chce Ci pomóc (musi rozumieć, co czyni). Zdecydowanie nie powinien tego czynić satanista, guru sekty, ani osoba, którą do tego zmusimy wywierając presję, albo płacąc pieniądze. Osoba, która będzie nas dechrystianizować, musi robić to szczerze, z głębi serca, dla naszego dobra, a nie dla pieniędzy czy spłacenia długu (także długu wdzięczności). W najgorszym wypadku można pojechać w tzw. miejsce mocy (np. na Ślężę) i dokonać tego samemu w obliczu duchów i sił magicznych owego miejsca. 1. Odwrócenie chrztu polega na obmyciu twarzy z chrześcijańskiego oblicza i wszelkich konsekwencji chrztu. Woda nie powinna być zwykłą kranówką, lecz mieć właściwości lecznicze lub magiczne. Może to być woda mineralna ze sklepu poddana działaniu muzyki klasycznej (np. Mozarta). Pod jej wpływem struktura wody nabierze właściwych wibracji (badania naukowe dowiodły, że woda poddawana muzyce poważnej nabiera podobnych cech, co wody ze znanych uzdrowisk). Podczas obmycia twarzy z chrztu należy nadać posiadanemu imieniu nowe, niechrześcijańskiego znaczenia, lub zmienić je na nowe (później o legalizację imienia należy wystąpić do Starostwa Powiatowego podając za przyczynę kwestie religijne, w przypadku odmowy dokonania zmiany, możemy skierować sprawę do Rzecznika Praw Obywatelskich, a następnie do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Strassburgu). 2. Odwrócenie II komunii świętej - należy w ognisku spalić fragment włosów symbolizujących ciało Chrystusa, które otrzymaliśmy w czasie II komunii świętej. Nie należy zapominać o wypowiedzeniu formułki, że zwracamy ciałoi krew Chrystusa i niech wracają tam, skąd przyszły, czymkolwiek są. 3. Odwrócenie bierzmowania polega na przerobieniu nakreślonego nad głową palcem umaczanym w oliwie znaku krzyża w inny znak. Najprościej dorobić nad głową kółko - wtedy katolicki znak krzyża zamienia się w astronomiczny symbol planety Ziemia(krzyż wpisany w okrąg) i w tym kontekście oznacza "Ziemianina". Dla nadania odpowiedniej rangi przemianie symbolu, należy wypowiedzieć formułkę informującą o dokonywanym zabiegu. 4. W kwestii odwrócenie pozostałych sakramentów - każdy zainteresowany powinien sam zdecydować, jak tego dokonać. Najlepiej wymyślić coś analogicznego.

4. KONSEKWENCJE 1. Poznamy, kto jest naszym przyjacielem, a kto tylko go udawał (fałszywi przyjaciele odwrócą się od nas plecami). Ci, którzy udawali przyjaciół, będą nas straszyć wiecznym potępieniem, albo zachowywać się, jakbyśmy wyrządzili im wielką krzywdę. 2. Przez jakiś czas wszyscy będą się nam przyglądać i każdy przejaw złości (które zdarzają się także Katolikom) będą przypisywać demonowi, który nas opętał w momencie dechrystianizacji (dlatego powinna dokonywać tego osoba o czystym sercu, z dobrej woli, a nie ktoś, kto chce zrobić Kościołowi na złość). Jeśli będziemy mieć wątpliwości, czy faktycznie coś złego w nas nie wstąpiło, należy skorzystać z pomocy jasnowidza-egzorcysty (unikać oszustów - poznać ich po tym, że żądają pieniędzy).

5. PROPOZYCJE 1. Zamiast ślubu kościelnego można zawrzeć ślub cywilny i zorganizować wesele z wielką pompą, rekonstruując np. historyczne obyczaje weselne. Wesele takie na pewno będzie ciekawe i nieprzeciętne. 2. Zamiast II komunii świętej można zafundować dziecku (aby nie czuło się gorsze od rówieśników) postrzyżyny. Żyją w Polsce słowiańscy kapłani, którzy dokonują postrzyżyn. Postrzyżyny to obyczaj społeczny, nie religijny, więc nie musimy się obawiać, że łamiemy wolność naszego dziecka - postrzyżyny nie przypiszą go do żadnej religii! Kapłanów takich można znaleźć np. w internecie. A w przypadku problemów, postrzyżyn może dokonać rodzic.

Wróć