Satanizm współczesny : Satanorium.pl

Podzielony tematycznie zbiór tekstów, zawierający eseje, tłumaczenia klasycznych tekstów, rozmaite opracowania bądź próbki poezji.
Miejsce przeznaczone dla zarejestrowanych użytkowników, służace dyskusji, wymianie poglądów, a także swobodnym towarzyskim rozmowom.
Pokaźny zbiór opisów symboli, jakie wykształciły się w świadomości zbiorowej na przestrzeni dziejów z naciskiem na symbole mniej lub bardziej związane z satanizmem.
Katalog miejsc w sieci, godnych polecenia i ciekawych. Zbiór został uporządkowany według kategorii, gdzie między innymi znajdziemy prywatne witryny użytkowników jak i duże portale tematyczne.
Czytelnia
Fryderyk Nietzsche
Zmierzch Bożyszcz
czyli jak filozofuje się młotem
ZDANIA I GROTY

1. Początkiem wszelkiej psychologii jest próżnowanie. Jakto? byłażby psychologia - występkiem?

2. I najodważniejszy śród nas rzadko kiedy odważa się na to, co właściwie wie...

3. By żyć samotnie, trzeba być zwierzęciem lub bogiem - powiada Arystoteles. Brak trzeciego: trzeba być jednem i drugim - filozofem...

4. "Wszelka prawda jest prosta", - Nie jest-że to zlożonem kłamstwem?

5. Postanawiam sobie raz na zawsze wiele nie wiedzieć. Mądrość wytycza rubieże także poznaniu.

6. Dzika nasza natura jest najlepszem odpocznieniem po wynaturzeniu naszem, naszej duchowosci...

7. Jest-że człowiek jeno omyłką Boga? Lub Bóg jeno omyłka człowieka?

8. Ze szkoły zapaśniczej życia. - Co mnie nie zabija, to mnie wzmacnia.

9. Pomagaj sobie samemu: potem dopomoże ci każdy. Zasada miłości bliźniego.

10. Niewolno tchorzyć wobec swych czynów! niewolno zapierać się ich po niewczasie! - Wyrzut sumienia jest nieprzyzwoitością.

Wróć