Satanizm współczesny : Satanorium.pl

Podzielony tematycznie zbiór tekstów, zawierający eseje, tłumaczenia klasycznych tekstów, rozmaite opracowania bądź próbki poezji.
Miejsce przeznaczone dla zarejestrowanych użytkowników, służace dyskusji, wymianie poglądów, a także swobodnym towarzyskim rozmowom.
Pokaźny zbiór opisów symboli, jakie wykształciły się w świadomości zbiorowej na przestrzeni dziejów z naciskiem na symbole mniej lub bardziej związane z satanizmem.
Katalog miejsc w sieci, godnych polecenia i ciekawych. Zbiór został uporządkowany według kategorii, gdzie między innymi znajdziemy prywatne witryny użytkowników jak i duże portale tematyczne.
Czytelnia
Aleister Crowley
LIBER XXXVI
Szafirowa Gwiazda

Niechaj Adept uzbroi się w magiczną różdżkę (i zaopatrzy w mistyczną różę).

Niechaj wykona pośrodku kręgu znaki L.V.X., a jeśli zna i potrafi utrzymać w tajemnicy, niechaj wykona znaki N.O.X., czyli znaki Puer, Vir, Puella, Mulier. Należy przy tym ominąć znak I.R.

Następnie, niechaj podejdzie na wschód i wykona święty heksagram z tymi słowami: Pater et Mater unus deus Ararita.

Niechaj podejdzie na południe i wykona święty heksagram z tymi słowami: Mater et Filia udus deus Ararita.

Niechaj podejdzie na zachód i wykona święty heksagram z tymi słowami: Filius et Filia unus deus Ararita.

Niechaj podejdzie na północ i wykona święty heksagram z tymi słowami: Filia et Pater unus deus Ararita.

Następnie, niechaj powróci do środka kręgu, czyli do "środka wszystkiego" (jeśli zna, wykonując znak różokrzyża) i powie Ararita Ararita Ararita.

(Powinien wykonać przy tym znaki "zwycięskiego Seta" i Bafometa. Ponadto, Set winien pojawić się w kręgu. Niechaj napije się sakramentu i udzieli nim komunii.) Następnie, niechaj powie: Omnia in Duos: Duo in Unum: Unus in Nihil: Haec nec Quatuor nec Omnia nec Duo nec Unus nec Nihil Sunt.

Gloria Patri et Matri et Filio et Filiae et Spiritui Sancto externo et Spiritui Sancto interno ut erat est erit in saecula Saeculorum sex in uno per nomen Septem in uno Ararita.

Niechaj wtedy powtórzy znaki L.V.X., oprócz znaków N.O.X.: albowiem to nie on ma się wznieść w "znaku radosnej Izydy".

(c) tłumaczenie Frater Carezza carezza@free.art.p

Wróć