Satanizm współczesny : Satanorium.pl

Podzielony tematycznie zbiór tekstów, zawierający eseje, tłumaczenia klasycznych tekstów, rozmaite opracowania bądź próbki poezji.
Miejsce przeznaczone dla zarejestrowanych użytkowników, służace dyskusji, wymianie poglądów, a także swobodnym towarzyskim rozmowom.
Pokaźny zbiór opisów symboli, jakie wykształciły się w świadomości zbiorowej na przestrzeni dziejów z naciskiem na symbole mniej lub bardziej związane z satanizmem.
Katalog miejsc w sieci, godnych polecenia i ciekawych. Zbiór został uporządkowany według kategorii, gdzie między innymi znajdziemy prywatne witryny użytkowników jak i duże portale tematyczne.
Czytelnia
Aleister Crowley
LIBER A vel ARMORUM
SUB FIGURA CCCXII

"Obeah i wanga; dzieło różdżki i dzieło miecza; on będzie się ich uczył i nauczał".

Liber L. I. 37.

Pentakl.

Weź czysty wosk bądź też złoty, srebrny, czy pozłacany talerz o średnicy dwudziestu centymetrów i grubości półtora centymetra.

Niech Neofita wymyśli mocą swego zrozumienia i geniuszu jakiś symbol przedstawiający Wszechświat.

Niechaj Zelator go zatwierdzi.

Niech Neofita wyryje go na talerzu własną ręką i bronią. Potem zaś konsekruje podług własnego pomysłu i owinie jedwabiem koloru szmaragdowego.

Sztylet.

Niechaj Zelator weźmie kawałek czystej stali, wykuje go, wyszlifuje, naostrzy, wypoleruje zgodnie ze sztuką kuśnierstwa.

Potem zaś weźmie kawałek drzewa dębowego i wyrzeźbi rękojeść o długości dwudziestu centymetrów.

Niechaj wymyśli mocą swego zrozumienia i geniuszu jakieś Słowo przedstawiające Wszechświat.

Niechaj Practicus je zatwierdzi.

Niechaj Zelator wyryje je na sztylecie własną ręką i narzędziami.

Niechaj potem pozłoci rękojeść.

Na koniec zaś konsekruje sztylet podług własnego pomysłu i owinie go w złoty jedwab.

Puchar.

Niechaj Practicus weźmie kawałek Srebra i wykształci z niego puchar o wysokości dwudziestu centymetrów i średnicy siedmiu i pół centymetra.

Niechaj wymyśli mocą swego zrozumienia i geniuszu jakąś Liczbę przedstawiającą Wszechświat.

Niech Philosophus ją zatwierdzi.

Niechaj Practicus wyryje ją na pucharze własną ręką i narzędziem.

Na koniec zaś konsekruje go podług własnego pomysłu i owinie w lazurowy jedwab.,

Baculum.

Niech Philosophus weźmie miedzianą różdżkę o długości dwudziestu centymetrów i średnicy półtora centymetra.

Niech wymaluje na jej wierzchołku potrójny płomyk złota.

Niechaj wymyśli mocą swego zrozumienia i geniuszu jakiś Czyn przedstawiający Wszechświat.

Niechaj Dominus Liminis go zatwierdzi.

Niech Philosophus sprawi, by Czyn ten stał się udziałem Różdżki.

Na koniec zaś konsekruje ją podług własnego pomysłu i owinie w płomienno-szkarłatny jedwab.

Lampa.

Niechaj Dominus Liminis weźmie czysty ołów, cynę, rtęć i platynę, a jeśli zajdzie potrzeba, również i szkło.

Niechaj wymyśli mocą swego zrozumienia i geniuszu Lampę Magiczną płonącą bez nafty i oliwy, na mocy zwykłego Eteru.

Powinien to wykonać w tajemnicy i samotności, bez pytania o poradę Adeptusa Minora.

Niechaj trzyma ją podczas konsekracji w tajemnej sali Sztuki.

A wtedy będzie jak głoszą słowa: "Wyposażony w pełen rynsztunek i uzbrojony, jest podobny bogini".

A także: "Jestem uzbrojony, jestem uzbrojony".

(c) tłumaczenie Frater Carezza carezza@free.art.pl

Rytuał Alef

Rytuał Ma'aseh Merkabah stworzony na podstawie tradycyjnych źródeł i anielicznego panteonu zaadoptowanego przez Zakon Złocistej Jutrzenki, Zakon Templariuszy Wschodu i przez A.'.A.'., inicjacyjną organizację kontynuującą tradycję G.'.D.'. w Hebrajskich Słowach Mocy,

autorstwa Williama Heidricka, IX* O.T.O.

Rytuał ten należy wykonywać w połączeniu ze studiami nad Drzewem Życia. Najlepiej przeprowadzać go tuż przed pójściem do łóżka. W dodatku do wymienionych mocy, i generalnego osiągnięcia wymienionych mocy, ten rytuał jest w szczególności poświęcony osiągnięciu Wiedzy i Konwersacji ze Świętym Aniołem Stróżem.

Część Pierwsza

Stań z twarzą na Wschód, skup się, i przemów głośno, jakbyś zwracał się do Króla mającego Władzę nad Życiem i Śmiercią:

"Oby Święty Anioł Raziel zapewnił bezpieczne i owocne spełnienie tego Rytuału."

"Oby piętnaście talentów które zmieniają Abdach w Abgadach było swobodnie ofiarowane i przyjęte."

"Bym wstąpił na wyżyny."

Lamed-Mem-Jod-Samech-Kof Lamed-Ajin-Jod-Lamed-Alef

"Bym zstąpił ku nizinom."

Lamed-Mem-Jod-Chet-Taw Lamed-Taw-Taw-Alef

"Bym jeździł na kołach."

Lamed-Mem-Resz-Kaf-Bet Gimel-Lamed-Gimel-Lamed-Jod-Nun

"Bym odkrywał świat."

Lamed-Mem-Chet-Kof-Resz Taw-Bet-Lamed

"Bym stąpał po suchej ziemi."

Lamed-Mem-He-Lamed-Kaf-Alef Bet-Jod-Bet-Szin-Taw-Alef

"Bym kontemplował Chwałę."

Lamed-Alef-Jod-Szin-Resz-Alef-He Bet-Taw-Gimel-Alef

"Bym przebywał z Koroną."

Lamed-Alef-Jod-Szin-Resz-Alef-He Bet-Taw-Gimel-Alef

"Bym sławił Chwałę."

Lamed-Mem-Szin-Bet-He-Chet-Alef Bet-Alef-Jod-Kof-Resz-Alef

"Bym wypowiadał pochwały."

Lamed-Mem-Jod-Mem-Resz Szin-Bet-Chet-Alef

"Bym łączył litery."

Lamed-Mem-Dalet-Bet-Kof-Alef Alef-Taw-Jod-Jod-Nun

"Bym wypowiadał imiona."

Lamed-Mem-Jod-Mem-Resz Szin-Mem-He-Nun

"Bym ujrzał co jest na Górze,"

Lamed-Mem-Cade-Pe-Jod Lamed-Ajin-Jod-Lamed-Alef

"i bym ujrzał to co na dole."

Vav-Lamed-Mem-Cade-Pe-Jod Lamed-Taw-Taw-Alef

"Bym znał sens życia,"

Lamed-Mem-Jod-Dalet-Ajin Bet-Pe-Jod-Resz-Vav-Szin Chet-Jod-Jod-Alef

"i ujrzał wizję śmierci."

Vav-Lamed-Mem-Chet-Zajin-Jod Bet-Chet-Zajin-Vav-Taw Mem-Taw-Jod-Jod-Alef

"Bym kroczył po rzekach ognia,"

Lamed-Mem-He-Lamed-Kaf-Alef Bet-Gimel-He-Resz-Jod Nun-Vav-Resz-Alef

"i poznał piorun."

Vav-Lamed-Mem-Jod-Dalet-Ajin Bet-Bet-Resz-Kof-Alef

"Bym ujrzał Prawdę."

Lamed-Mem-Cade-Pe-Jod Alef-Mem-Taw

Zatrzymaj się, i rozważ to co zostało właśnie powiedziane. Jeśli moce te są poszukiwane dla siebie samych, nigdy nie przyjdą. Przyznaje je się bowiem tylko dla osiągnięcia wyższego celu: "odkrycia Prawdziwej Woli i Ukończenia Wielkiego Dzieła", jak określił to Crowley, czy też dla "poprowadzenia Stwórcy z powrotem ku Jego Tronowi", mówiąc słowami Sefer Jetzirach - po prostu Oświecenia. Magyiczne moce są podarkiem na tej drodze, mającym pomóc w osiągnięciu celu. Jedynie LAShTAL, uwolnienie od żądzy rezultatu może być na to sposobem.

Część Druga

Dla Oczyszczenia:

Przeprowadź Mniejszy Rytuał Pentagramu Odpędzenia Ziemi. Dokonaj w nim jednej zmiany: dla celów Rytuału Alef, pozycje Archaniołów muszą być podane w następujący sposób:

Przede mną (Wschód) Rafael

Za mną (Zachód) Uriel

Po prawej (Południe) Michael

A po lewej (Północ) Gabriel

Zmiana ta jest wprowadzona by dostroić Archaniołów do wzoru Aniołów Arki, Strażników Tronu. Zwyczajowe przypisanie jest wyprowadzone na podstawie głównych wiatrów, i zmienia się w zależności od położenia względem Równika. Powyższa metoda związana jest z Kerubicznymi Znakami, i nie zdeterminowana geografią.

W ten sposób odpędzenie jest skierowane przeciw wszystkim ziemskim rzeczom.

Część Trzecia

Jest to wstępowanie po Drzewie aż do Chesed, z inwokacją błogosławieństwa Binah, Chokmah i Kether - które objawia się jako przyjęcie Da'at niezbędnego dla ukończenia Wielkiego Dzieła.

Przeczytaj głośno poniższe stwierdzenia, jakbyś obwieszczał swe intencje wszystkim fizycznym i duchowym stworzeniom.

10. "Ja inwokuję Da'at w Malkuth, tak aby nie zawiodły mnie me zmysły. Oby Aishimi, płomienie, podstawy, aniołowie egzystencji poprowadzili mnie do podróży Rydwanem Shabbatai, Saturnem tego świata."

9. "Ja inwokuję Da'at w Yesod, tak aby moja wyobraźnia mnie nie zwodziła. Oby Kerubimi, anieliczni Cherubowie czterech stron, wiatrów i kształtów poprowadzili mnie do podróży Rydwanem Lebanah, Księżycem w tym świecie Yesod."

8. "Ja inwokuję Da'at w Hod, tak aby mój intelekt dobrze mi przewodził. Oby Beni Elohimi, anieliczni synowie bogów i bogiń którzy nastąpili po dzieciach Adama, poprowadzili mnie do podróży Rydwanem Kokab, Merkurym w tym świecie Hod."

7. "Ja inwokuję Da'at w Netzach, tak aby me emocje mnie uniosły. Oby Elohimi, anieliczni bogowie i boginie którzy uformowali świat, poprowadzili mnie ku podróży Rydwanem Nogah, Venus w tym świecie Netzach."

6. "Ja inwokuję Da'at w Tifereth, tak aby moje życie było spełnione. Oby Melakimi, królewscy aniołowie środkowego miejsca, poprowadzili mnie ku podróży Rydwanem Schemesh, Słońcem w tym świecie Tifereth."

5. "Ja inwokuję Da'at w Geburah, tak aby moje życie było prawe. Oby Serafimi, płonący, wywyższeni aniołowie zemsty pozwolili mi podróżować Rydwanem Madim, Marsem w tym świecie Geburah."

4. "Ja inwokuję Da'at w Chesed, tak aby moje życie było błogosławione. Oby Chashmalimi, błyszczący aniołowie boskiej miłości ponieśli mnie ku podróży Rydwanem Tzedeq, Jowiszem w tym świecie Chesed."

Kontynuuj tymi stwierdzeniami. Odczuj że wymienieni aniołowie są twymi przyjaciółmi i towarzyszami.

"Dzięki pomocy wielkich aniołów mniejszych rydwanów, którzy są mymi przyjaciółmi i towarzyszami:

Cassiela poza mym zasięgiem (Saturn).

Sachiela, przybytku (Jowisz).

Samaela, przyprawy (Mars).

Michaela, podobieństwa (Słońce).

Anaela, okrętu (Venus).

Rafaela, uzdrowienia (Merkury).

Gabriela, potęgi (Księżyca).

Cassiela, tronu jaki ukazuje się poniżej (Saturn jako Ziemia)."

"Obym stał się wart wielkiej Wizji Merkabah w Binah, poza Paroket Zohar, zasłoną Chwały, gdy Da'at (Abdah) stanie się Abgadah."

"Od Wizji obym przeszedł ku Głosowi Tronu, głosowi tego który nosi czyste płócienne szaty w Chokmah, - dar rosy."

"W usłyszeniu Głosu niech będzie mi zapewnione, bym żył w Koronie Kether, i wciąż znał Królestwo Malkuth."

Uwaga: w przypadku modlitwy śmierci, lub modlitwy w chwili śmierci, słowa "i wciąż znał..." nie są używane, chyba że umierająca osoba chce reinkarnować się ze świadomą pamięcią poprzedniego życia - najbardziej bolesną z rzeczy.

Do tej chwili wszystko było przygotowaniem i dostrojeniem. Dalej rytuał ten będzie się stawał coraz bardziej osobisty.

Czwarta część wykorzystuje pięćdziesiąt bram zrozumienia, na sposób bardzo podobny do "negatywnej spowiedzi" Egipskiej Księgi Umarłych. Tutaj siedem wyznań czystości zostaje złożonych w siedmiu niższych światach. Nie powinny być one zapamiętywane, lecz wypowiadane z miejsca przez maga. Część ta jest prawdopodobnie najważniejszą w całym rytuale. Gdy mag będzie mógł wypowiedzieć wszystkie czterdzieści dziewięć prawd, deklaracji czystości jego sumienia, otworzy się pięćdziesiąta Brama, i reszta rytuału również stanie się prawdą. Do tej chwili, wszystko inne może być jedynie pustosłowiem, i przyzywaniem ziemskich duchów. Głębia wewnętrznych poszukiwań odzwierciedlonych w 49 Prawdach determinuje więc sukces lub porażkę przy realizacji dalszych części rytuału. Imiona aniołów przy Drzwiach w Części Czwartej opisują uczucia porażki i winy przy wypowiadaniu odpowiednich Prawd. By osłabić te doznania, powstrzymaj się od wypowiedzenia "...i wkraczam...". Spraw by przyczyna porażki znikła z twego życia przez moc poszczególnych aniołów Drzwi, działających przez ciebie w nadchodzących dniach. Po Części Piątej, następne są podane tylko w zarysie. Ich szczegóły zostaną objawione ci we śnie i wizji przez Wiedzę i Konwersację ze Świętym Aniołem Stróżem.

Tutaj dokonasz pewnego rodzaju rachunku sumienia, w formie rytualnego zstąpienia przez siedem niższych poziomów świadomości. Przy każdym z siedmiu "drzwi"napotkane zostaną dwa anioły. Wówczas należy wymówić ich hebrajskie imiona, i złożyć Siedem Deklaracji Czystości. Każda z nich zaczyna się od: "Nie..." i powinna być brana z marszu. Każda winna mówić o grzechu (na przykład: "Nie złamałem prawa tego miasta," lub "Nie oszukiwałem nikogo" czy "Nie używałem się w złym celu" etc.) Siedem stwierdzeń winno być inne dla każdych z siedmiu drzwi. Będzie więc ich wszystkich czterdzieści dziewięć.

Bądź ostrożny w tym co mówisz. Nie wypowiadaj niczego, co jest śmieszne lub zbyt bolesne. Stwierdzenia te rozwiną się z odpowiednią praktyką. Intensywność każdego zestawu siedmiu winna się zwiększać w miarę postępów, tak więc stwierdzenia pierwszego winny być najłatwiejsze do wypowiedzenia, ostatnie zaś najtrudniejsze.

Mała porada. Spróbuj być świadomym że jesteś inną osobą w trakcie tego rytuału niż podczas codziennego życia. Teoretycznie nie powinno być problemów z powiedzeniem czegoś w rodzaju "Nie kradłem" tuż po przyjęciu reszty z dziesięciu dolarów w sklepie, podczas gdy dało się ich pięć. W praktyce oczywiście, ten rytualny stan świadomości będzie wpływał na twój codzienny stan psychiczny i vice versa.

Część Czwarta

Wypowiedz co następuje, pamiętając o załączeniu siedmiu stwierdzeń ("Nie...") w miejscu gdzie w tekście jest "...". Zamiast "N" użyj własnego imienia. Po pewnym czasie możesz zacząć używać innego imienia dla siebie przy każdym z siedmiu drzwi. Imiona takie przychodzą przez Wizję i Sen. Istnieją powiązania między siedmioma starożytnymi planetami i tymi siedmioma drzwiami. Zostały one zaznaczone nad każdym ustępem. Nie należy ich wypowiadać, lecz mogą być one pomocne przy czynieniu siedmiu stwierdzeń przy drzwiach.

Wypowiedz teraz: "Zstępuję w oczyszczeniu, tak aby Da'atim (męska wiedza) i Da'atot (kobieca wiedza) stały się jedną Da'at (czystą wiedzą)."

"Jowisz"

"Przy Drzwiach Hismaela, Podobieństwa, i Iofiela, Piękna, Ja, "N" deklaruję siedem prawd "..." i wkraczam."

"Mars"

"Przy Drzwiach Bartzabela, Żołnierza i Grafiela, Mocy, Ja, "N" deklaruję siedem prawd "..." i wkraczam."

"Słońce"

"Przy Drzwiach Soratha, Odpędzającego, i Nakhiela, Miażdżącego, Ja, "N", deklaruję siedem prawd "..." i wkraczam."

"Venus"

"Przy Drzwiach Kedemela, Starożytnego, i Hagiela, Tnącego, Ja, "N", deklaruję siedem prawd "..." i wkraczam."

"Merkury"

"Przy Drzwiach Taptartarata, Drwiącego, i Tiriela, Muru, Ja, "N", deklaruję siedem prawd "..." i wkraczam."

"Księżyc"

"Przy Drzwiach Schar Barschemotha Ha-Shartathana, Księcia który jest Synem Imion Sług, i Malkah, Panny Młodej, Ja, "N" deklaruję siedem prawd "..." i wkraczam."

"Saturn"

"Przy Drzwiach Zaziela, Niszczyciela, i Agiela, tego którego zowią Ucieczką, Ja, "N" deklaruję siedem prawd "..." i wkraczam."

Tak zostaje otwarta pięćdziesiąta brama na wysokości."

Część Piąta

Rzeknij co następuje, szczególnie zważając na wypowiadanie imion z czcią. Imiona bowiem które następują po frazie "...który niesie..." są imionami Boskości. Winny więc być one wypowiadane wewnętrznie, i z zachwytem.

Wypowiedz: "Będąc oczyszczonym zewnętrznie i wewnętrznie, przyzywam Archaniołów którzy stoją przed Najświętszym, niosących imiona Dróg jakimi postrzegana jest Prawda."

"Metatrona, Młodzieniec, i Sandalfona, Bliźniak, którzy między sobą niosą Adonai Melekh Ha-Aretz."

"Gabriela, Moc Boga, który niesie Shaddai El Chai"

"Michaela, Podobieństwo Boga, który niesie Elohim Tzabaot."

"Haniela, Okręt Boga, który niesie Jehovah Tzabaot."

"Rafaela, Uzdrawianie Boga, który niesie Jehovah Eloh Va-Da'at."

"Kamaela, Pragnienie Boga", który niesie Elohim Gibor."

"Tzadkiela, Prawość Boga, który niesie El."

Część Szósta

W praktyce tego rytuału zatrzymaj się tu chwilkę, następnie zaś kontynuuj jak wcześniej. Stwierdzenia tutaj są już tylko modelem. Aktualna zawartość tak tej części jak Siódmej i Ósmej przyjdzie do ciebie w miarę postępów w Dziele.

"Oh Tzafkielu, Ukryty Głosie Boga, który niesiesz Jahveh Elohim, ujrzałem Wizję i usłyszałem Głos przez twe objawienie i ukrycie."

Część Siódma

"Oh Razielu, Tajemnico Boga, który niesiesz Jah, rozumiem Wizję i Głos. Obdarz mnie Mądrością."

Część Ósma

"Oh Metatronie, Wiecznie Młody, Nigdy Nienarodzony, Bez Początku, któryś zwany jest Jahoelem, który niesiesz Eheieh, Obdarz Tym, Co Jest Do Obdarzenia."

Część Dziewiąta

Dobrze jest mieć rytuał zamknięcia. Może być to uczynione na różne sposoby, lecz jak na razie wystarczy byś powiedział:

"Beraszit Bara Elohim At Ha-Shmim Va-at Ha-Aretz"

Ewentualnie można spisać myśli pojawiające się teraz w umyśle. W tym celu najlepiej mieć sekretarza dla ustnego dyktowania podczas medytacji, lub po prostu magnetofon. Transkrypcja, lub odegranie mogą służyć jako koniec praktyki.

Ważne! Wykorzystując ten rytuał po długiej praktyce, upewnij się że ktoś wie co robisz. Powiedz tej osobie by obudziła cię po ustalonym czasie, w przypadku gdybyś tego potrzebował.

-oOo- Tłumaczył Eimi Kion

Wróć