Satanizm współczesny : Satanorium.pl

Podzielony tematycznie zbiór tekstów, zawierający eseje, tłumaczenia klasycznych tekstów, rozmaite opracowania bądź próbki poezji.
Miejsce przeznaczone dla zarejestrowanych użytkowników, służace dyskusji, wymianie poglądów, a także swobodnym towarzyskim rozmowom.
Pokaźny zbiór opisów symboli, jakie wykształciły się w świadomości zbiorowej na przestrzeni dziejów z naciskiem na symbole mniej lub bardziej związane z satanizmem.
Katalog miejsc w sieci, godnych polecenia i ciekawych. Zbiór został uporządkowany według kategorii, gdzie między innymi znajdziemy prywatne witryny użytkowników jak i duże portale tematyczne.
Symbolika
Ankh
symbol
Ankh definiowany jest jako: Symbol reprezentujący Fizyczne i Wieczne życie. Jest znany jako oryginalny krzyż który ma wielką moc i został stworzony przez Afrykańczyków w Starożytnym Egipcie.

Nazwa Ankh znaczyła życie w języku Starożytnych Kemetów (kraju Czarnych). Jako symbol dawania i podtrzymywania życia Ankh jest typowo utożsamiany z rzeczami materialnymi jak woda ( w Egipcie wierzono że woda regeneruje życie), powietrze, słońce, jak również z bogami, którzy często przedstawiani są z tym symbolem. Egipscy królowie także byli często utożsamiani z Ankh jako jego posiadacze (niosący życie swego ludu) lub dający Ankh (strumień Ankh) poprzez Bogów. Można to zobaczyć na zdjęciu Króla Senworserta który trzyma dwa Ankhi na piersi. Ankhi były robione z metalu, gliny i drewna. Zwykle noszone były jako amulety życia i umieszczane na mumiach by doenergetyzowować wskrzeszanego ducha. Bogowie i Królowie często są ukazywani ze znakiem Ankh, co odróżniało ich od zwykłych śmiertelników. Ankh symbolizował wieczne życie i dawał nieśmiertelność komuś kto go posiadał. Wierzono, że energia emanująca z Ankh może być absorbowana przez osobę mającą z nim kontakt. Ankh jest liną, przewodnikiem dla Boskiej potęgi życia która przenika wszechświat. Amulet jest potężnym talizmanem chroniącym noszącego przed złymi siłami degeneracji i upadku. Zaokrąglony Ankh jest trzymany przez Bogów. Był utożsamiany z Isis i Ozyrysem we Wczesnym Okresie Dynastycznym. Zaokrąglona część Ankh reprezentuje także kobiecy aspekt lub Macicę, podczas gdy wydłużona część przedstawia aspekt męski lub Penisa. Te dwa święte aspekty splatają się ze sobą i czynią życie. Z powodu swego potężnego wyglądu, Ankh był używany w wielu religiach i rytuałach które wiązały się z królewskością. W skarbcu Tutankhumuna, Ankh był głównym artefaktem. Zaokrąglony koniec symbolizował też wieczne życie a krzyż poniżej plan materialny. Ankh jest zwany "Crux Anasta", z Egipskiego mitu i może być znaleziony we Wczesnym Okresie Dynastycznym jako symbol którym zdobiono różne materiały i reliefy, przedstawiające Bogów. Jest zwykle trzymany przy nosie zmarłych królów aby reprezentować oddech życia który dany zostanie przez Bogów w zaświatach. Ankh jako podobny kluczowi reprezentuje też klucz do wiecznego życia po śmierci. Jego wpływ można wyczuć w każdej dynastii. Przetrwał jako ikona posiadająca mistyczną potęgę aż do początków chrześcijaństwa. Ankh który posiadał każdy Bóg miał moc tego Boga. Ankh Boga Anubisa jest powiązany z ochroną zmarłych, Ankh Sekmet, Hapi z żyjącymi wodami Nilu a Amen z bożym Duchem, oddechem życia.

Jednym z talizmanów, znaków typu radiestezyjnego, używanym tylko przez klasy arystokratyczne. Z zachowanych do naszych czasów rysunków i informacji wynika, że Ankh mężczyźni trzymali zawsze w prawej ręce, kobiety natomiast w lewej. Jeżeli tę informację zestawimy np. z wynikami badań współczesnej biofizyki i bioelektroniki nad rozmieszczeniem ładunków elektrycznych w ciele człowieka, czyli tzw. polaryzacją elektryczną ciała ludzkiego (przy normalnym rozmieszczeniu ładunków elektrycznych męska polaryzacja jest odwrotna niż kobieca), to można sądzić, że posługiwano się tym znakiem w celu utrwalania polaryzacji. Obecnie medycyna dostrzega wpływ zarówno pól elektrycznych, jak i samej polaryzacji ciała na zdrowie i życie człowieka. Czyżby zatem wiedza radiestezyjna stała w Egipcie na tak wysokim poziomie?

Chaumery i de Belizal poddając Ankh wnikliwym badaniom stwierdzili w górnej części uchwytu promieniowanie kolorem zieleni dodatniej (Z), w dolnej części - zieleni ujemnej (V-). Intensywność tego promieniowania zmienia się w zależności od usytuowania znaku w stosunku do stron świata, a także w zależności od odchylenia od osi pionowej. Promieniowanie górnej części zielenią dodatnią sugeruje, że przedmiot ten służył do wzmocnienia organizmu lub jakiejś formy terapii medycznej. Polegała ona zapewne na przywracaniu równowagi pomiędzy wibracjami z jakiegoś powodu zakłóconymi.

Z dolnej części krzyża emitowane są promienie (V-), i to - jak twierdzą francuscy radiesteci - o bardzo dużym natężeniu. Silna wiązka promieniowania (V-), emitowana z kształtu znaku krzyża, stanowią coś w rodzaju siły ssącej - siły, która powodowała, że całe promieniowanie szkodliwe dla organizmu człowieka było przyciągane i skupiane na krzyżu, a następnie wyrzucane poza organizm. Promieniowania radiestezyjne szkodliwe dla człowieka to przede wszystkim promieniowana z rodziny (V). Z tego krótkiego opisu radiestyzyjnego, pozostawionego przez Chaumery'ego i de Belizala, wynika, że człowiek trzymający w ręku Krzyż Egipski pozbywał się wszelkich szkodliwych promieniowań i jednocześnie wzmacniał swój organizm promieniowaniem dobroczynnym.

Wampiryczny Ankh zaczerpnięty został z filmu "Głód" z roku 1982, a oryginalny wampiryczny Ankh, tzw. Sabretooth Ankh został wykonany przez Mistrza D'Drennan w sierpniu 1997 roku. To jeden z nielicznych, tak popularnych i rozpoznawanych symboli wampirycznych. Znak ten znany jest w literaturze pod nazwami "Klucz Nilu", "Klucz Życia", "Krzyż Egipski" czy "Krzyż Atlantów". Sporządza się go ze srebra lub kryształu górskiego kiedy księżyc jest w pełni.


PS: Informacje zaczerpnięte z Trydium oraz z bloga o nazwie plzz-dont-kill-me