Satanizm współczesny : Satanorium.pl

Podzielony tematycznie zbiór tekstów, zawierający eseje, tłumaczenia klasycznych tekstów, rozmaite opracowania bądź próbki poezji.
Miejsce przeznaczone dla zarejestrowanych użytkowników, służace dyskusji, wymianie poglądów, a także swobodnym towarzyskim rozmowom.
Pokaźny zbiór opisów symboli, jakie wykształciły się w świadomości zbiorowej na przestrzeni dziejów z naciskiem na symbole mniej lub bardziej związane z satanizmem.
Katalog miejsc w sieci, godnych polecenia i ciekawych. Zbiór został uporządkowany według kategorii, gdzie między innymi znajdziemy prywatne witryny użytkowników jak i duże portale tematyczne.
Symbolika
Czarne Słońce
symbol


Definicja: Astrologiczny emblemat Słońca i alchemiczny symbol Złota.


Czarne Słońce jest emblematem składającym się z trzech swastyk, których granice są odziane w okrąg formujący obraz słońca. Symbol czarnego słońca można znaleźć jako ornament podłogi zamku Wewelsburg w Niemczech (centrum świata Himmler-a, gdzie odbywały się zloty i przyjęcia nazistowskich partii centrali SS). Heinrich Himmler zaczerpnął wzór ze starego aryjskiego emblematu, mającego imitować okrągły stół króla Artura ; każdy promień na słonecznym kole miał reprezentować jednego rycerza czy oficera SS.

"Czarne słońce" i towarzysząca mu mitologia zaopatrywała w paliwo bardziej dziwaczne konspiracyjne teorie włączanie z UFO, tajne społeczeństwa, pustą ziemię i gorzej żadna nie miała jakiejkolwiek rzeczywistej podstawy faktycznej . Słońce Wewelsburg nie powinno być mylone z alchemicznym Czarnym Słońcem - symbolem ukrytego duchowego potencjału


http://altreligion.about.com/