Satanizm współczesny : Satanorium.pl

Podzielony tematycznie zbiór tekstów, zawierający eseje, tłumaczenia klasycznych tekstów, rozmaite opracowania bądź próbki poezji.
Miejsce przeznaczone dla zarejestrowanych użytkowników, służace dyskusji, wymianie poglądów, a także swobodnym towarzyskim rozmowom.
Pokaźny zbiór opisów symboli, jakie wykształciły się w świadomości zbiorowej na przestrzeni dziejów z naciskiem na symbole mniej lub bardziej związane z satanizmem.
Katalog miejsc w sieci, godnych polecenia i ciekawych. Zbiór został uporządkowany według kategorii, gdzie między innymi znajdziemy prywatne witryny użytkowników jak i duże portale tematyczne.
Symbolika
Om
symbol
Om jest używany jako wizualny i dźwiękowy symbolu w wielu tradycjach, a przede wszystkim jest najbardziej czcigodnym hinduskim symbolem duchowego poznania. Istotą rozważań ma być najwyższe imię Boga, synonimiczne zarówno jako Najwyższe Bóstwo i Osobisty Bóg, reprezentując pojęcie że boże i indywidualne świadomości są tak samo istotnie. Tradycja sylaba ma korzenie jako dźwięk Tworzenia, wyrazu przez które wszystkie rzeczy zostały kształtowane i który kontynuuje przenikanie wszystkiego.

"OM" to słowo - dźwięk z którego powstał niegdyś świat. Wedle starego testamentu "Na początku było słowo". Współcześnie niektórzy mistrzowie, jak na przykład Sai - Baba twierdzą, że słowem tym było "OM".

Powtarzanie sylaby OM jako mantra czy medytacji ma stać się potężną metodą przebudzenia i zachowania równowagi duchowych centrów w osobie.

Dźwięk ten dobiega niejako z wnętrza - z wnętrza siebie i równocześnie z wnętrza przestrzeni. Jest to dźwięk poza ciszą, słyszany jako OM (bardzo głęboko intonowany, jak mi powiedziano, gdzieś w pobliżu C poniżej dolnego C). "OM" w postaci tańczącego Siwy pozycja głowy, rąk i podniesionej stopy przywodzi na myśl zarys tego znaku - oznaczyłoby to, że gdy objawia się ów bóg, rozbrzmiewa dźwięk cudu istnienia. OM jest interpretowane jako dźwięk nasienny, dźwięk energii, śakti, wszystkich istot; w tym znaczeniu analizujemy go poniżej, idąc tropem wizjonerów i nauczycieli. Po pierwsze, skoro samogłoska O w sanskrycie traktowana jest jako zbitka A i U, sylaba OM może też być pisana jako AUM -w tej augmentatywnej formie określa się ją mianem sylaby czterech żywiołów: A, U, M i CISZY, która zalega przed, po i wokół, z której ona powstaje i w którą z powrotem zapada - tak jak wszechświat rodzący się z pustki i do niej powracający.


http://www.byzant.com/

Inspiracje Joseph Campbell