Satanizm współczesny : Satanorium.pl

Podzielony tematycznie zbiór tekstów, zawierający eseje, tłumaczenia klasycznych tekstów, rozmaite opracowania bądź próbki poezji.
Miejsce przeznaczone dla zarejestrowanych użytkowników, służace dyskusji, wymianie poglądów, a także swobodnym towarzyskim rozmowom.
Pokaźny zbiór opisów symboli, jakie wykształciły się w świadomości zbiorowej na przestrzeni dziejów z naciskiem na symbole mniej lub bardziej związane z satanizmem.
Katalog miejsc w sieci, godnych polecenia i ciekawych. Zbiór został uporządkowany według kategorii, gdzie między innymi znajdziemy prywatne witryny użytkowników jak i duże portale tematyczne.
Symbolika
Runy
symbolCO TO SA RUNY?

Słowo runa oznacza tajemnicę. Tkwi w nich wiedza o stawaniu się, byciu i przemijaniu.

Runy są przede wszystkim symbolami, Można przyjąć, że są znakami, które symbolicznie przemawiają do nas, określając pewne stany ducha, działania czy warunki życia.

Można też potraktować je jak normalne abecadło i wykorzystać do napisania swego nazwiska czy listu miłosnego. W czasie drugiej wojny światowej, norweski ruch oporu korzystał z run przy szyfrowaniu informacji.

Runy to:

- symbole

- znaki graficzne

- nosiciele energii

- długość głoski

- znaki magiczne

FUTHARK

Nazwa alfabetu "futhark" powstała z pierwszych liter kilku pierwszych run z uwzględnieniem długości głosek:

Fehu

Uruz

Thurisaz

Ansuz

Raidho

Kenaz

POCHODZENIE RUN

Starszy futhark (24 runy) był ogólnie przyjęty od 200 roku przed Chrystusem do 500 roku naszej ery, w śród ludu runy przetrwały do późnego średniowiecza

Porównując kolejność starego futharku z powstawaniem świata (wg Edd) można odkryć paralele, które wywierają silne wrażenie. Niekiedy mówi się o dwudziestej piątej runie, tzw. runie pustej, która miała uosabiać karmę. Nonsens, ponieważ los jest reprezentowany przez naudiz i tym samym nie potrzebuje dla siebie runy, którą wynalazł Ralph Blum. Tak jak jest i było; jest dobrze.

Najstarsze źródło najlepiej nadaje się do pracy, najmniej gmatwa, bo skrzy się jasnością i przejrzystością. Z innymi systemami możemy rozprawić się później; od "startu" do wiedzy o runach najlepiej jednak nadaje się futhark starszy. Z runami naszych przodków jest podobnie jak z chińskimi znakami (pismo): mamy do czynienia nie tylko z głoską, lecz również z obrazami. I tak runami można wyrazić coś dwojako: poprzez uszeregowanie obrazów lub poprzez uszeregowanie liter.

Pierwsze sprawia naukowcom wiele kłopotów, ponieważ przyzwyczaili się - tak ich nauczono do interpretowania liter, a nie szeregu obrazów.

Runy jako symbole

Porozumienie się z niewidocznymi, magicznymi światami, do których należy zaliczyć również naszą podświadomość, odbywa się poprzez symbole, które tworzą wyobrażony, niewidzialny obraz. Ponieważ runy powstały z obrazów, można wykorzystać je jako symbole. Nasza podświadomość dokładnie wie, co oznacza każdy symbol, naszemu umysłowi natomiast przetłumaczenie i świadome zrozumienie tych spostrzeżeń sprawia wiele kłopotów.

Runy (1-8)

Runy (9-16)

Runy (17-24)