Satanizm współczesny : Satanorium.pl

Podzielony tematycznie zbiór tekstów, zawierający eseje, tłumaczenia klasycznych tekstów, rozmaite opracowania bądź próbki poezji.
Miejsce przeznaczone dla zarejestrowanych użytkowników, służace dyskusji, wymianie poglądów, a także swobodnym towarzyskim rozmowom.
Pokaźny zbiór opisów symboli, jakie wykształciły się w świadomości zbiorowej na przestrzeni dziejów z naciskiem na symbole mniej lub bardziej związane z satanizmem.
Katalog miejsc w sieci, godnych polecenia i ciekawych. Zbiór został uporządkowany według kategorii, gdzie między innymi znajdziemy prywatne witryny użytkowników jak i duże portale tematyczne.
Symbolika
Rysunek Symboliczny
symbol
Stara szkoła satanizmu uczy budować rytuały (rysunki) poprzez nakładanie na siebie symboli czy sigili. Jeżeli wyobrazić sobie podświadomość jako czystą kartkę, dostaje się niejako autosugestywną możliwość wypełnienia jej tworząc odpowiednią wizję całości. Całkowita wizja przeważnie tyczy się tego, co właściwie chcemy osiągnąć.