Satanizm współczesny : Satanorium.pl

Podzielony tematycznie zbiór tekstów, zawierający eseje, tłumaczenia klasycznych tekstów, rozmaite opracowania bądź próbki poezji.
Miejsce przeznaczone dla zarejestrowanych użytkowników, służace dyskusji, wymianie poglądów, a także swobodnym towarzyskim rozmowom.
Pokaźny zbiór opisów symboli, jakie wykształciły się w świadomości zbiorowej na przestrzeni dziejów z naciskiem na symbole mniej lub bardziej związane z satanizmem.
Katalog miejsc w sieci, godnych polecenia i ciekawych. Zbiór został uporządkowany według kategorii, gdzie między innymi znajdziemy prywatne witryny użytkowników jak i duże portale tematyczne.
Symbolika
Bóstwa Egiptu
symbol


Bogowie Egipscy :AMON Także AMON; AMUN; AMEN "Ukryty" Król bogów. Patron Faraonów. Pierwotnie bóg płodności, lokalne bóstwo w Memfis. Połączono go później z Ra, czyniąc go Amonem-Ra.

ANUBIS Szakalogłowy bóg. Anubis potrafi przewidzieć ludzki los i jest łączony z magią i wróżbiarstwem. Anubis nadzoruje ważnie duszy zmarłego, gdy ten przybywa do świata umarłych.

ASTARTE Asyro-babilońskahe bogini Isztar, przyjęta do panteonu egipskiego i uczyniona córką Amona-Ra. Czasem utożsamiana (lub mylona, co na jedno wychodzi) z Izydą.

ATUM Pierwszy z bogów, który sam się stworzył. Poprzez samą wolę, Atum wynurzył się z wód Nun. Był obupłciowy i czasem zwano go "Wielki On-Ona". Egipcjanie mieli dwie kosmogonie, jedną nauczaną przez kapłanów z Heliopolis, a drugą przez kapłanów z Memfis. Ci z Memfis twierdzili, że Nun i Atum, razem z dziećmi Atuma Szu i Tefnut, byli aspektami lub postaciami boga Ptaha.

BAST Także BASTET. Kociogłowa bogini, lokalne bóstwo delty. Bogini radości, muzyki i tańca, seksu i zmysłowości. Były jej poświęcone koty jako symbol zwierzęcej pasji. Jej wyznawcy czcili ją procesjami z wozami pełnymi kwiatów i orgiastycznymi obrzędami. Jej święta były bardzo wystawne i popularne.

HATHOR Bogini nieba, czasem przedstawiana jako kobieta z rogami krowy, między którymi wisiał złoty dysk, czasem przedstawiana jako krowa. Hathor opiekuje się pięknem, miłością i małżeństwem, i strzeże kobiet w połogu. Jest także boginią śmierci, która pociesza tych, którzy ledwo co przestąpili bramy świata umarłych.

HORUS Sokologłowy bóg. Złożone bóstwo, posiadające wiele aspektów. Niektóre z nich to: Horus Starszy, bóg nieba, którego oczami są słońce i księżyc, w wiecznej wojnie z Setem, bogiem zła; Horus Horyzontu, symbolizowany przez wschodzące i zachodzące słońce; Horus Dziecko, którego częste opisy jako niemowlęcia u piersi jego matki, Izydy, wywarły duży wpływ na wyobrażenia chrześcijańskiej Madonny z Dzieciątkiem.

IZYDA Żona i siostra Ozyrysa. Idealna matka i żona. Bogini raczej ludzi i domu, niż kapłanów i świątyń. Po dwudziestej szóstej dynastii Izydę coraz częściej się przedstawia jako matkę karmiącą, a jej kult rozprzestrzenia się na całe rzymskie imperium.

MAAT Bogini prawdy i sprawiedliwości. jej symbolem jest pióro.

MIN Bóg płodności i potencji seksualnej. Starożytny bóg przeddynastycznego pochodzenia. Jego symbolem jest piorun. Na jego cześć obchodzono orgiastyczne święta, dzięki czemu był dosyć popularny.

NUN Bóg pierwotnych wód. Był masą nieruchomych wód wypełniających cały wszechświat.

OZYRYS Z początku bóg zboża, później bóg zmarłych. Ozyrys dał Egipcjanom cywilizację, ucząc ich zastosowań ziarna, wyrobu wina, tkactwa, rzeźby, religii, muzyki i prawa. Set zabił Ozyrysa i rozczłonkował jego ciało, lecz małżonka Ozyrysa, Izyda, pozbierała części swojego męża i przywróciła go do życia. Ozyrys jest bogiem Nilu, który wznosi się i opada każdego roku, zboża, które się rodzi i obumiera, by znów się narodzić, i wschodzącego i zachodzącego słońca.

PTAH Rzemieślnik. Bóg stwórca. Według kapłanów z Memfis, on stworzył cały świat. Bóg artystów, budowniczych, metalurgów. Jego małżonką jest Sekhmut, bogini wojny..

RA Bóg słońca; czasem identyfikowany z Ammonem. Ra stworzył człowieka ze swoich łez. Pewnego razu tak się oburzył na ludzi, że kazał Hathor zabić ich wszystkich. Hathor zaczęła to czynić z takim zapałem, że Ra się ulitował i rozkazał jej przestać. Oszalała od krwi, Hathor nie usłuchała rozkazu, a Ra posunął się do podstępu, by uratować ludzkość. Zmieszał wino z czerwonym sokiem owocowym i rozlał tę mieszaninę na polach bitew. Sądząc, że to krew, Hathor piła ją chciwie, aż była zbyt pijana, by dokończyć misję.

SEKHMET Bogini wojny i walki, małżonka Ptaha. Hathor przybierała jej postać, gdy walczyła z ludźmi. Przedstawia się ją z głową lwicy, czasem trzymającą nóż we wzniesionej ręce.

SET O czerwonych oczach i włosach i bladej skórze, Set jest bogiem zła, suszy i zniszczenia. Set wyrwał się z łona matki, bo tak mu się śpieszyło do narodzin. Każdego miesiąca Set atakuje i pożera księżyc, sanktuarium Ozyrysa i miejsce, gdzie zbierają się ci, którzy niedawno zmarli.

TOTH Bóg wiedzy, muzyki, magii, medycyny, astronomii, geometrii, sztuki i pisma. Historyk, pisarz i sędzia. Jego kapłani głosili, że był demiurgiem, który stworzył wszystko z dźwięku. Mówiło się, że Toth napisał księgi, w których zawarł bajeczną wiedzę magii i inwokacji, a potem ukrył je w krypcie.


http://www.insomnia.pl/temat154889