Satanizm współczesny : Satanorium.pl

Podzielony tematycznie zbiór tekstów, zawierający eseje, tłumaczenia klasycznych tekstów, rozmaite opracowania bądź próbki poezji.
Miejsce przeznaczone dla zarejestrowanych użytkowników, służace dyskusji, wymianie poglądów, a także swobodnym towarzyskim rozmowom.
Pokaźny zbiór opisów symboli, jakie wykształciły się w świadomości zbiorowej na przestrzeni dziejów z naciskiem na symbole mniej lub bardziej związane z satanizmem.
Katalog miejsc w sieci, godnych polecenia i ciekawych. Zbiór został uporządkowany według kategorii, gdzie między innymi znajdziemy prywatne witryny użytkowników jak i duże portale tematyczne.
Symbolika
Runy (1 - 8)
symbol

Dupa 1. FEHU

Nazwa :

germańska: fehu

staronordycka: fehu

staroangielska: feoh

polska: fehu

znaczenie nazwy: bydło

analogie: trzoda, żywy inwentarz, bogactwo, urodzaj, chaos, energia, ogień, złoto, pieniądze

symbol: rogi trzody

głoska: F

polaryzacja: aktywna

znaczenie duchowe: podwalina wszelkiego początku

ZNACZENIE WYROCZNI

Ogólne i jednostkowe:

Jest wystarczająca ilość energii. Czasem nawet za dużo. Wówczas sytuacja może być chaotyczna. W określonych sytuacjach fehu może wskazać na zaczynający się romans. Istnieją podwaliny urodzaju.

Dokładne, w kole runicznym:

Runa ta przypisana jest bogowi Freyr, bogowi żyzności, miłości, pokoju i dostatku. .

W wodzie: korzystny rozwój interesów, większe zainteresowanie mistyką i filozofią.

W ziemi: ogromne powodzenie, osiąganie wszystkich celów.

W ogniu: harmonia, trwałe kontakty w biznesie, wesele.

W powietrzu: zostaną wysłuchane modlitwy i życzenia; spełnią się potrzeby.

Fehu zaopatruje w energię wszystko, co istnieje. Nie ma znaczenia, czy chodzi o energię duchową, uczuciową czy materialną. A żeby urzeczywistnić to, co wbiliśmy sobie do głowy, potrzebujemy energii. I tej energii użycza nam fehu. Fehu dostarcza energii podczas wykonywania rytuałów, a także amuletom oraz pragnieniom wyrażanym poprzez runy. Tam, gdzie potrzebne jest wsparcie ognia, korzysta się z energii fehu. Nadmiar energii, szczególnie energii niewykorzystanej, prowadzi do chaosu, przeciążenia.

Dlatego runę tę stosuj w miarę potrzeb, bo przeciążenie jeszcze nikomu nie pomogło. Pracując intensywnie z fehu, ułatwisz sobie wykonywanie wszystkich czynności, bo będziesz kipiał energią - pod warunkiem jednak, że będziesz umiał przyjąć energię i obrócić ją w czyn. Masz prawo korzystać z tej energii dla swoich celów, nie ma w tym nic złego. Kiedy poczujesz się nerwowy i rozkojarzony, zajmij się następną runą. Runy zmieniają kolejno swoje emanacje energetyczne i tworzą wielką całość: nadmiar fehu może być zrównoważony przez uruz.

Fehu związana jest ściśle z Wanami, którego przedstawicie ** *** bóg urodzaju. Dla mężczyzn fehu jest środkiem wzmacniającym potencję, a dla kobiet pomocą w znalezieniu zadowalającego partnera. Runa ta może "przywołać" zbiory i błogosławieństwo.

Magiczne słowo "energia" może się wyrażać w różnych formach: fehu służyła w dawnych czasach do znakowania trzody. Duże stada świadczyły o bogactwie posiadacza, ponadto stanowiły środek płatniczy. Ponieważ dzisiaj za krowę nie kupimy komputera (nie bezpośrednio w każdym razie ), fehu jest symbolem złota, pieniędzy i bogactwa. Kiedy nie możesz rozpalić ognia, intonuj cichutko "Feeehuuuu", a skutek cię zaskoczy (polecam jednak - mimo wszystko - użycie suchego drewna).

Dupa 2. URUZ

Nazwa :

germańska: uruz

staronordycka: uruz

staroangielska: ur

polska: uruz

znaczenie nazwy: tur

analogie: byk, energia wiązana, energia ziemi, pra-energia, popęd, zdrowie symbol: moc ziemi

głoska: U

polaryzacja: pasywna

znaczenie duchowe: związana, ognista energia (życiowa); tworzy grunt pod energiczne działanie: zakorzenianie

ZNACZENIE WYROCZNI

Ogólne i jednostkowe:

Pod względem materialnym twój projekt lub plan nie zawiedzie. Masz odpowiednie uziemienie i radzę nie czekać zbyt długo na wprowadzenie zamierzeń w czyn, ponieważ niecierpliwość oraz tłumiona moc mogą doprowadzić do gwałtownego wybuchu.

Dokładne, w kole runicznym:

Runa tura - symbol jego dzikości i nie poskromienia. Określa również nieznane wpływy.

W wodzie: nieoczekiwana wizyta, nowiny z daleka i w związku z tym nieznane możliwości i nieoczekiwane sukcesy.

W ziemi: najpierw rozważyć, a potem działać! Przemyśl, co mogą zdziałać nierozważne decyzje. Rozważ ewentualne skutki na przyszłość.

W ogniu: zaufaj własnej decyzji, własnej wytrwałości i wytrzymałości.

W powietrzu: nieoczekiwana szansa, z której należy skorzystać.

Uruz symbolizuje pradawnego tura, prawdziwą wiązkę energii. Siła twórcza fehu rozchodzi się w przestrzeni, a uruz ją wiąże i nadaje kształt. Kształt taki jest oczywiście także ograniczony; w którymś momencie napełni się i może zagrozić pęknięciem. Można to porównać do byka na pastwisku, którego drażni się czerwoną chustą. Uruz łączy nas z popędami, mocą wewnętrzną i mocą ziemi. Jeśli masz skłonności do oderwanych rozmyślań duchowych, bujania w obłokach, korzystaj z uruz, by zostać jednak na ziemi. Uruz użycza sił młodzieńczych i powoduje powrót do zdrowia fizycznego. Możesz - wraz z uruz - stać się silny i odważny jak tur, jednak pod warunkiem, że nie będziesz ciągle uciekać od własnej mocy. Jest runą uzdrowicieli. Jest to zawód; któremu potrzebny jest stały kontakt z ziemią, ponieważ moc, którą uzdrowiciel przekazuje, musi sam najpierw zdobyć, by stać się naczyniem "boskiej woli" i uzdrawiać. Człowiek, który para się uzdrawianiem, musi być stale dobrze zakorzeniony i uziemiony, by cierpienia chorych nie wyprowadziły go z równowagi energetycznej. I właśnie to może zdziałać uruz. Krążąca w nas krew jest pięknym symbolem mocy uruz.

Dupa 3. THURISAZ

Nazwa:

germańska: thurisaz

staronordycka: thurisar

staro angielska: thorn

polska: durisaz

znaczenie nazwy: olbrzym (staronordyckie), cierń (staro angielskie) , analogie: olbrzymia siła, zawierucha, kłótliwość, ochrona

symbol: tarcza

zgłoska: TH (jak angielskie th)

polaryzacja: aktywna

znaczenie duchowe: rozładowanie

ZNACZENIE WYROCZNI

Ogólne i jednostkowe: W zależności od sytuacji i pytania chodzi tu albo o atak, albo o obronę. Na jedno i na drugie mogą mieć wpływ czynniki zewnętrzne lub wewnętrzne. Nad twoje życie nadciąga oczyszczająca burza. Wskazane jest działanie, a o gnuśności należy zapomnieć. Nie zwlekaj z oczyszczającym wyjaśnieniem problemów związanych z tobą lub inną osobą, rozwiąż je!

Dokładne, w kole runicznym:

Runa cierni, które chronią piękno (róży), jest także runą prób i drobnych dolegliwości oraz niewygód dnia codziennego.

W wodzie: niekorzystny okres, unikaj ryzyka. W ziemi: wskazana dyplomacja, działaj ostrożnie.

W ogniu: nie ufaj wszelkim propozycjom związanym z biznesem, miej się na baczności przed złymi zamiarami innych.

W powietrzu: może nastąpić czas nudy, ale mimo to unikaj ryzyka; jeśli będziesz cierpliwy, sytuacja rozwinie się pomyślnie.

Durisaz łączy się z twoją mocą. Jeśli ją ukryłeś, runa znajdzie sposób na pobudzenie jej: durisaz zechce zmusić cię do rozprawienia się z ciemnymi stronami twojej natury i chyba to jest często przyczyną, że wielu ludzi po zetknięciu się z runą durisaz rezygnuje w ogóle z pracy nad runami; runa ta zalicza się bowiem do najmocniejszych, a zarazem i najniebezpieczniejszych w całym futharku.

Pierwotna chaotyczna energia fehu zostaje sprowadzona przez uruz na właściwe tory i może w durisaz objawić się eksplozją. Durisaz jest niezłym złośnikiem! Runę tę cechuje również samoświadomość mocy i niezwyciężoności, z tego też powodu jest jedną z najpotężniejszych aktywnych run ochronnych całego systemu.

Bóg Thor należy do dziś w Islandii do najbardziej czczonych bóstw. Jest opiekunem ludzi. Durisaz jest ściśle związany z Thorem, a jego młot Mjolnir, narzędzie walki przeciw wrogim ludziom mocom, możemy przyjąć jako symbol mocy runy durisaz.

Durisaz jest wprawdzie runą skutecznie chroniącą, ale - jak już wspomniałem wcześniej - może doprowadzić do ujawnienia się w nas ukrytych skłonności. I nie chodzi tu tylko o te skłonności, które chcielibyśmy wydobyć. Wojowniczość (chodzi tu o agresywny udział człowieka, który można wykorzystać zarówno do rozwój u wewnętrznego, jak i do zniszczenia) jest w życiu współczesnej cywilizacji traktowana prawie jak choroba, ale chodzi mi o zdrowe dążenie do wolności i szerszego zakresu działania. Z tego powodu tłumiona potrzeba wyżywania się w walce, która w zasadzie powinna się rozładować w kontakcie ze środowiskiem, znajduje "zastępcze" ujście w naszym organizmie w postaci chorób.

Dupa 4. ANSUZ

Nazwa:

germańska: ansuz

staronordycka: a(n)suz

staroangielska: os

polska: ansuz

znaczenie nazwy: jeden bóg - jeden Aza

analogie: wiatr, bóg Odyn/Wodan, twórcza inspiracja, duch

symbol : powietrze

głoska: A

polaryzacja: pasywna

znaczenie duchowe: wymiana poprzez mowę

ZNACZENIE WYROCZNI

Ogólne i jednostkowe: Zapowiada się na wymianę duchową. Łagodzące i wyjaśniające rozmowy mogą pomóc tak samo jak pomysłowe fortele. Pomoc ze strony bogów jest zapewniona.

Dokładne, w kole runicznym:

Runa Wodana jest runą dużych przeobrażeń; jest również runą porozumienia i kontaktów. W wodzie: harmonijna współpraca zależna jest od szybkiej decyzji.

W ziemi: decyzje mają dalekosiężne skutki - zanim podejmiesz decyzję, zastanów się.

W ogniu: posłuchaj dobrych rad, współpracuj z innymi.

W powietrzu: dobre i wydajne kontakty z ludźmi w różnym wieku.

Ansuz połączona jest ściśle z Azami, a tym samym z Odynem. Edred, Thorsson widzi w runie ansuz powiewającą pelerynę boga Odyna. Azowie dają nam oddech, powietrze do życia i powietrze życia. Oddech życia daje tę runę.

Co durisaz więzi, ansuz może uwolnić. Runa ta daje nam możliwość uwolnienia się od uwięzionych w nas lęków, by zbliżyć nas do samopoznania. Runy ansuz i durisaz utrzymują kosmiczną równowagę: ansuz jako prawidłowość Porządku, a durisaz jako zasada Chaosu. Toteż nic dziwnego, że Odyn, potomek olbrzymów, często występuje jako bóg chaosu, w związku z czym może poruszać się na krawędzi tzw. praworządności. Odyna porównać można pod wieloma względami do Merkurego, boga kupców, dlatego Odyn symbolizuje wymianę poprzez mowę i uduchowienie świata przez słowo. Kiedy rzeczy nazywa się po imieniu, tracą moc i działanie - zarówno w odniesieniu do istot pozaziemskich, jak i do chorobliwych wizji psychosomatycznych. ..

Ansuz spełnia ponadto ważną funkcję nie tylko w uwalnianiu się od różnych więzów, lecz umożliwia także nawiązanie kontaktów z innymi bogami. Kiedy nękają nas problemy, modlimy się. Modlitwa pozwala nam nawiązać pewien rodzaj kontaktu i z reguły otrzymujemy pomoc poprzez moc ansuz. W tym samym momencie wchodzi w nas boskie natchnienie i pomaga nam wyjść z impasu. Dzięki runie ansuz możemy nawiązać kontakt z bogami i historią naszego narodu - czy to nastąpi w formie modlitwy czy medytacji, nie ma tu znaczenia.

Jednym z żywiołów Odyna jest wiatr, w związku z czym ansuz może być stosowana do uspokojenia wiatru lub do "przywołania" go. Ma to znaczenie zarówno dosłowne, jak i przenośne: zawsze, gdy nadchodzi czas na "świeże przewietrzenie", zjawia się ansuz.

W każdej tradycji magii żywioł powietrza reprezentuje mowę, wymianę i handel. Powietrze jest wszędzie i służy jako nośnik fal dźwiękowych: mowa i muzyka są ściśle z nim związane. Ludzie, którym nagle wyczerpał się koncept, mogą skorzystać z pomocy runy poetów i muzyków - ansuz.

Osobiście odczuwam runę ansuz jako starszego, mądrego pana, który może udzielić mi dobrych rad. Choć wiatr ma wiele "twarzy", to jednak często dopiero po solidnej wichurze można odczuć przypływ mądrości.

Dupa 5. RAIDO

Nazwa:

germańska: raidho

staro nordycka: raidu

staroangielska : rad

polska: raido

znaczenie nazwy: jeździectwo, koło analogie: ruch, taniec, rytm

symbol: jeździectwo

głoska: R

polaryzacja: aktywna

znaczenie duchowe: rytm

ZNACZENIE WYROCZNI

Ogólne i jednostkowe: W zależności od układu i miejsca struktura i rytm są już obecne, albo należy je wprowadzić, by osiągnąć pozytywne wyniki. Droga jest właściwa, należy tylko sprawdzić takt. Czasem raido oznacza zmianę warunków życia, zmianę mieszkania czy dłuższą podróż.

Dokładne, w kole runicznym:

Runa koła, podróży lub transportu. Również symbol pór roku, orbity planet i osobistej kariery.

W wodzie: odłóż na razie, realizację swoich zamierzeń, zaleca się ostrożność.

W ziemi: niech nieoczekiwane wydarzenia nie kuszą cię do podjęcia ryzyka. ,

W ogniu: ćwicz cierpliwość, nie podejmuj żadnych pochopnych decyzji.

W powietrzu: niezupełnie czyste przedsięwzięcie zakończy się pomyślnie.

Kolejność run przedstawia logiczną drogę. Na samym początku była energia, potem kształt, po nim zniszczenie zatrzymane przez ducha, a teraz mamy przed sobą ruch i strukturę runy raido.

Do kształtowania siebie i życia w kosmicznym rytmie, wymagane są niektóre ćwiczenia. Często wypadamy z rytmu, bo takie są różne uwarunkowania życiowe, ale właśnie w tym czasie energia runy może nam pomóc. Runę raido można stosować jako talizman, gdy chce się doprowadzić coś do równowagi. Chodzi tu jednak zawsze tylko o rytm, nie o prędkość, nie o los. Do tego służy runa jeran.

Znam piątą pieśń,

gdy wrogi oszczep Rzucony leci w walczących tłum,

Nie pędzi on tak hardo, bym go nie powstrzymał,

Gdy wzrok mój go dosięgnie

... mówi pieśń Odyna. Odynowi chodzi tu, w pieśni, o zmianę rytmu poprzez zastosowanie odwróconej runy raido, która oznacza wzrok: "Gdy wzrok mój go dosięgnie". W ten sposób strzała, która potrzebuje pewnego czasu na odbycie drogi, traci siłę rozpędu i - nie osiągając celu - spada wreszcie na ziemię. Taki obraz ukazuje nam - w odniesieniu do magii - strzałę jako czary. Raido może nam posłużyć do zmiany czasu i przenieść nas "w inne miejsce w czasie" (raido = jeździectwo). W tym nowym miejscu magiczna strzała dotrze wprawdzie do celu, ale nic złego nie może uczynić.

Dupa 6. KENAZ

Nazwa:

germańska: kenaz

staronordycka: kauna

staroangielska: cen

polska: kaunan

znaczenie nazwy: pochodnia

analogie: pochodnia, ogień, lustro

symbol: lustro

głoski: C i K

polaryzacja: pasywna

znaczenie duchowe: poznanie

ZNACZENIE WYROCZNI

Ogólne i pojedyncze:

W zadanym pytaniu chodzi o ogień duchowy i o lustro wewnętrznej inspiracji. Poznanie własnych słabych punktów jest równie wskazane, jak porady innych.

Dokładne, w kole runicznym:

Symbol pochodni; widzieć, ale również odstraszać dzikie zwierzęta nocą. Runa ta odpowiada także za twórczo zmieniające się moce.

W wodzie: nadarzy się okazja, by rozwinąć twórcze uzdolnienia.

W ziemi: nawrót sił życiowych, zwrot lub zmiana w życiu.

W ogniu: wiele przedsięwzięć i twórcza działalność.

W powietrzu: pomoc innych przy rozwiązywaniu problemów.

Gdy zacząłem interesować się runami i czytać o nich książki, zadawałem sobie pytanie, jakie mają znaczenie; przy runie kaunan zawsze otrzymywałem wskazówkę: pochodnia. Dosłowne tłumaczenie: Kaun = Kienspan = pochodnia. Osobiście jednak odbierałem runę kaunan inaczej niż pochodnię. Któregoś dnia wpadłem na pomysł, ze chodzi tu o przenośnię lustra i wyszło mi, ze jest to i ogień, i światło pochodni. Możemy oczywiście porównać tę runę również z Księżycem, który odbija światło Słońca. Runa kaunan doprowadza wszystko do jednego punktu: jest to runa poznania duchowego, runa "ujarzmienia" zdziczałych okoliczności. Zastosować ją można do ujarzmienia wszystkiego: moce, które chcą wyjść na zewnątrz, wiążą się i wychodzą; moce, które nadchodzą z zewnątrz, a nie są nam potrzebne, wiążą się i odchodzą. Kaunan jest runą obronną i chroni przed niepożądanymi wpływami.

Kiedy będziesz musiał przemyśleć jakiś problem nie do ogarnięcia, składający się z różnych tematów, możesz zastosować kaunan, by zarówno rozświetlić zawiłą mroczną ciemność, jak i doprowadzić rozmyte tematy do wspólnego punktu.

Odblask umysłu rozświetli naszą świadomość i wprowadzi światło w dotychczasową ciemność podświadomości. Tak samo odzwierciedlają się nasze (nieświadome) problemy w naszych partnerach i bliźnich. Wszystko, co skryło się w podziemiach naszego wewnętrznego zamku, po to, by nie traktować tego jako części naszej osobowości, ciągle się jednak wyłania. Na zasadzie odbicia lustrzanego spostrzegamy u innych tę część naszej ukrytej osobowości, która budzi odrazę w nas samych. Dzieje się to po to, by zmusić nas do wyłonienia tej ukrytej części naszej osobowości i pozbycia się jej. Nasz własny świat podziemny znajduje odbicie w świecie nadziemnym. Jeśli człowiek ma uczucie, że ciągle poddawany jest niekorzystnym wpływom, może nosić kaunan także jako amulet.

Człowiek ma świadomość i dar samoobserwacji. Symbolem tego na drodze runicznej jest kaunan.

Dupa 7. GEBO

Nazwa:

germańska: gebo

staronordycka: gebu

staroangielska: gyfu

polska: gebo

znaczenie nazwy: dar, prezent

analogie: wymiana, wyrównanie,

symbol: wymiana między górą a dołem, wczoraj i jutro

głoska: G

polaryzacja: aktywna

znaczenie duchowe: wymiana - harmonia

ZNACZENIE WYROCZNI

Ogólne i jednostkowe:

Zatroszcz się o umiejętność dawania na każdym poziomie. Jeśli jej jeszcze nie opanowałeś, a może ci dopomóc, naucz się dawać teraz; nadszedł na to odpowiedni czas. Zadbaj również o stworzenie równowagi między dawaniem a braniem (ważne!). Ureguluj wszystkie długi albo też przyjmij ochoczo pomoc innego człowieka. Nie jesteś sam.

Dokładne, w kole runicznym:

Runa gebo do dziś jest symbolem pocałunku i symbolizuje pokutę, zgodę, szczęście oraz prezenty.

W wodzie: naucz się przyjmować pomoc innych; pytaj ich o radę,

W ziemi: wkładaj więcej wysiłku w znalezienie szczęścia.

W ogniu: czeka cię szczęście i harmonia.

W powietrzu: poproś kogoś bliskiego o pomoc. Nie pora, byś był sam.

Gebo reprezentuje wyrównanie mocy. Chodzi tu o dawanie i branie, przy czym dawanie jest oceniane zawsze trochę wyżej niż przyjmowanie. Tak można by wyjaśnić i rozumieć baśń o szczęściu Jasia (Szczęśliwy Jaś, baśń braci Grimm przyp. tłum.).

Dar wymaga rewanżu - jest to zasada obowiązująca na wszystkich poziomach a nie tylko (ale przede wszystkim) w odniesieniu do "pięknych" darów życia. Jedna z zasad o dawaniu mówi, ze wszystko, co się czyni, wraca trzykrotnie - warto zatem pamiętać o odpowiedzialności wynikającej z tej reguły.

Gebo symbolizuje wymianę i dary. Po skutecznym poznaniu siebie dzięki runie kaunaz masz możliwość wymiany z innymi ludźmi tego, co poznałeś i otrzymałeś również, poprzez wykorzystanie tego, co sam poznałeś, dar niesienia pomocy innym. Czy chodzi o wymianę między bóstwem a człowiekiem, czy między człowiekiem a człowiekiem - nie ma znaczenia. Gebo jest runą szczęścia. Często wiesza się ją małym dzieciom na szyje lub kładzie do kołyski. Dorosłym - oczywiście - także przynosi szczęście. Runa ta symbolizuje również ofiarę. Jeśli coś bierzemy, powinniśmy w zamian coś dać. Ofiarą może być prośba albo podziękowanie.

Niszczycielskie wyzyskiwanie przyrody i jego skutki znane są wszystkim - my, ludzie świadomi, wiemy, że biorąc od natury, musimy coś w zamian dać.

Dupa 8. WUNJO

Nazwa:

germańska: wunjo

staronordycka: wunju

staro angielska: wyn

polska: wunjo

znaczenie nazwy: rozkosz

analogie: radość, szczęście

symbol: flaga rodowa

głoska: W

polaryzacja: pasywna

znaczenie duchowe: rozkosz przyjaźni

ZNACZENIE WYROCZNI

Ogólne i jednostkowe: Możesz polegać na przyjaciołach. Jeśli nie masz przyjaciół, postaraj się znaleźć ludzi godnych zaufania, by stworzyć z wyboru wspólną rodzinę. Masz dość mocy i odpowiednie oparcie towarzyskie, by działać, a szczęście ci sprzyja.

Dokładne, w kole runicznym:

Runa wunjo odpowiada za radość, szczęście oraz odnalezienie właściwych proporcji i równowagi w życiu.

W wodzie: pomoc niesiona innym sprawi ci wiele radości. I

W ziemi: jeśli zadowoli' cię to, co znajduje się w zasięgu ręki.; zachowasz równowagę. '

W ogniu: korzystne będzie dla ciebie omówienie problemów ze swoimi partnerami albo przyjaciółmi.

W powietrzu: wkrótce uśmiechnie się do ciebie szczęście.

Wunjo jest symbolem powiewającej flagi rodowej. Odwrócona symbolizuje albo pług albo młotek. Sztandar jest rdzeniem, symbolizuje więc doskonałość, pokój i radość naszych przodków. Symbol wunjo oznacza rozkosz (w jęz. niem. Wonne = rozkosz), a więc wszystko, co jest radością.

Wunjo kojarzy się z życzeniami, a Odyn jest tym, który je spełnia. Po nawróceniu naszych przodków na wiarę chrześcijańską symbolem tego zwyczaju stał się św. Mikołaj.

Wunjo kończy pierwszy cykl aettu. Przypomnijmy sobie: zaczęło się od ognistej mocy fehu, odpowiadającej za żyzność (Fehu). Droga rolnika związana była z turem (Uruz); chaotyczne moce boga wiatrów (Thurisaz) sprawiały mu trudności, lecz miał zapewnioną pomoc innych bogów (Ansuz) i uznawał rytm (Raido) pór roku. W chwilach wypoczynku rozmyślał nad zdobytymi doświadczeniami, gromadził wiedzę (Kenaz), którą dzielił się z przyjaciółmi (X), by w końcu zająć w swym rodzie, rodzinie (Wunjo) przynależne mu miejsce.

Moc wunjo harmonizuje i tworzy pokój. Do tego odwołuje się pieśń Odyna:

Ósmą znam pieśń, co wszystkim jest Pożyteczna:

Gdy zawiść powstanie wśród władcy synów,

Umiem ją wraz uśmierzyć

Rozgorzały w kłótni bohater wstaje uspokojony, uczucie złości i nienawiści jest uśmierzone, przywrócony zostaje pokój wspólnoty - co stanowi cel nadrzędny.

Kiedy odnajdziemy drogę duchową, spotkamy ludzi, którzy interesują Mię tym, co my, którzy wyznają podobną filozofię życiową, z którymi szybko znajdziemy wspólny język. Można zauważyć pozorne różnice, nic w istocie tacy ludzie są bardzo do siebie podobni. Gdybyśmy chcieli wyłonić ze wspólnoty grupę, która utworzy nowy ród czy klan, możemy zastosować łączącą runę wunjo, która wyrównuje zróżnicowane moce. Jest to szczególnie ważne w przypadku rodu czy klanu, który chce wyznawać zasady: "wodzu, rozkaż- my wykonamy". Wspólnota, chcąca skupić ludzi o różnych wyznaniach, powinna przyjąć symbol runy wunjo, by, nie dochodziło do kłótni i agresji ze względu' na różnice poglądów.

cd. Runy