Satanizm współczesny : Satanorium.pl

Podzielony tematycznie zbiór tekstów, zawierający eseje, tłumaczenia klasycznych tekstów, rozmaite opracowania bądź próbki poezji.
Miejsce przeznaczone dla zarejestrowanych użytkowników, służace dyskusji, wymianie poglądów, a także swobodnym towarzyskim rozmowom.
Pokaźny zbiór opisów symboli, jakie wykształciły się w świadomości zbiorowej na przestrzeni dziejów z naciskiem na symbole mniej lub bardziej związane z satanizmem.
Katalog miejsc w sieci, godnych polecenia i ciekawych. Zbiór został uporządkowany według kategorii, gdzie między innymi znajdziemy prywatne witryny użytkowników jak i duże portale tematyczne.
Symbolika
Runy (9 - 16)
symbol
Dupa9. HAGLAZ

Nazwa:

germańska: hagalaz

staronordycka: haglaz

staro angielska: hregl,

polska: hagal

znaczenie nazwy: grad;

analogie: niszczenie i tworzenie, równowaga, szczęście

symbol: most między światami

głoska: H

polaryzacja: aktywna

znaczenie duchowe: uzyskanie mocy do przezwyciężania negatywnych stron świadomości

ZNACZENIE WYROCZNI

Ogólne i jednostkowe:

Jeśli znasz siebie dogłębnie i wiesz, że problem, który chcesz rozwiązać, nie ma nic wspólnego z ukrytym wewnętrznie śladem powstałym w trakcie rozwoju duchowego zastosuj haglaz, która, ci pomoże w szczęśliwym rozwiązaniu twego problemu; w przeciwnym wypadku może dojść do wielkich i głębokich zmian, które niszcząc dotychczasowe struktury i oceny, wprowadzają nowe.

Dokładne, w kole runicznym:

Symbolizuje zimę z gradem i deszczem, które nagle spadają z nieba.. Nasi przodkowie zmuszani byli w takich wypadkach do szukania schronienia .

*Hel = Pani Zima

W wodzie, ziemi, ogniu i powietrzu:

Życie osoby pytającej będzie narażone na nieoczekiwane wydarzenia.

Hagal jest runą Hagazussy, a więc i jego jeźdźców i czarownic **** **** Runa ta wspomaga podczas podróży do własnego świata podziemnego. Z jednej strony są nim zapchane zakamarki podświadomości, a z drugiej podziemie splecione z mitologią. Hagal umożliwia nam pokonywanie barier i wgląd w inny świat. Dobrze byłoby przy tym zaprząc do pomocy runę ansuz, by wrócić bez szwanku i zapewnić sobie w drodze pozytywne przewodnictwo. Udając się do władcy ciemności, należy korzystać z runy hagal, która umożliwia bezpieczny powrót do jasności. Najlepiej nadaje się do aktywnej pracy nad żalem i smutkiem. Jeśli nie masz innej ,możliwości, pracuj sam, ale wskazana byłaby pomoc przyjaciela czy terapeuty! Poprzez techniki wywołujące ekstazę możemy dojść do granic własnych możliwości, a nawet je przekroczyć. Kto potrafi przezwyciężyć własne ograniczenia, może dojść do innego świata. Najprostszym i najbardziej dostępnym sposobem na przeżycie ekstazy jest seks pod warunkiem, że zaufa się własnemu instynktowi. Hagal idealnie nadaje się do rozniecania ekstatycznego ognia między dwojgiem ludzi: z tego sposobu korzystać winni jednak ludzie zrównoważeni, u niezrównoważonych może to wywołać lęk.

Dupa 10. NAUDIZ

NAUDIZ

Nazwa:

germańska: naudiz

staronordycka: naudiz

staroangielska: nyd

polska: naudiz

znaczenie nazwy: bieda

analogie: bieda, przymus, los, konieczność, niepomyślność

symbol: umieranie

głoska: N

polaryzacja: pasywna

znaczenie duchowe: wrzeciono Norm, które przędą nić życia

ZNACZENIE WYROCZNI

Ogólne i jednostkowe:

Znajdujesz się w punkcie zwrotnym. Jeśli w czasie zadawania pytania czujesz się tak, jakbyś był przyciśnięty do muru a twoją jedyną możliwością jest ucieczka - weź los w swoje ręce i zmień go. Jeśli to niemożliwe, czekaj po prostu na zmiany, które same pojawią się w twoim życiu.

Dokładne, w kole runicznym:

Runa naudiz składa się z dwóch gałęzi; jedna pociera drugą, by wskrzesić ogień. Jest to ogień biedy, czasem też potrzeby czynienia tego, co właściwe.

W wodzie: nadciągają problemy, którym podołasz i przezwyciężysz je, o ile nie zaniedbasz swoich obowiązków.

W ziemi: bacz, by potrzeby nie zaciemniły twego umysłu i nie zawładnęły nim, bądź cierpliwy.

W ogniu: twoje poczucie obowiązku przeżywa kryzys.

W powietrzu: wymagana będzie od ciebie siła przebicia.

Naudiz jest runą Nom. Urd, Verdandi i Skuld są trzema Nomami, które uosabiają stawanie się, bycie i przemijanie. W religiach krajów północnych podchodzi się do losu człowieka swobodniej niż w innych. Sam możesz zadziałać tu i teraz i "wkroczyć" Vi splot wydarzeń, by je zmienić. Nie musisz cierpieć: wszystko można zmienić. Do jakiego stopnia zmiana będzie korzystna dla ciebie, musisz zadecydować sam. Tej odpowiedzialności nikt inny nie może na siebie wziąć, nawet runy.

Z jednej strony można przy pomocy naudiz wywołać biedę, z drugiej zaś można dzięki niej uwolnić się od złego losu. Korzystać z niej należy tylko w skrajnych przypadkach, w chwili kiedy czujesz się osaczony i nie masz widoków na wyjście z sytuacji. ,Za pomocą naudiz przywołuje się moc i sprawiedliwość nom, które sprowadzają określoną pomoc. Kiedy korzystać z naudiz, a kiedy nie, trudno powiedzieć, ale należy podejść do niej z największą ostrożnością i czujnością. Aktywne korzystanie z naudiz zawsze wywołuje zmianę, nad którą bardzo trudno panować, i nie wiadomo, jak głębokie mogą być zmiany.

Niektóre źródła podają, że naudiz może być wykorzystana do czarów w miłości. W zasadzie jest to prawda, ponieważ ogień (w potrzebie) może "roztopić" lód (którym otoczona jest ukochana osoba - osoba, którą chcemy zdobyć), lecz trzeba starannie rozważyć, czy ten lód należy roztopić. Musi przecież istnieć jakaś przyczyna, która utrudnia lub uniemożliwia połączenie z daną osobą. O wiele łatwiej zdobyć upragnionego człowieka, niż się go potem pozbyć!

Dla człowieka naudiz jest symbolem usamodzielnienia się, przemiany w jednostkę, która poprzez wolną wolę wyznacza własną drogę, a tym samym samo-rozwój, który zapewni rzeczywistą samodzielność. Dzięki temu mogą powstać stabilne wspólnoty, składające się z samodzielnych jednostek. W tym miejscu przechodzimy do następnej runy: eisaz.

Dupa11.ISA

Nazwa:

germańska: isa

staro nordycka: isaz

staroangielska: is

polska: eisaz

znaczenie nazwy: lód

analogie: lód, skostnienie ja, samodzielność symbol: jasność, przejrzystość

głoska: I

polaryzacja: aktywna

znaczenie duchowe: jasność ducha, ale i zagrożenie skostnieniem

ZNACZENIE WYROCZNI

Ogólne i jednostkowe: W tym wypadku chodzi o ciebie! Skoncentruj się na sobie albo zejdź z piedestału. Skostniałym przekonaniom potrzebny jest nowy punkt widzenia, by je solidnie przemyśleć lub na nowo sformułować.

Dokładne, w kole runicznym:

Eisaz jest runą lodu. Germańskie mity głoszą, że kosmos powstał z ognia i lodu. Lód oznacza tu pramaterię, z której wszystko się zrodziło. W chłodzie, reprezentowanym przez lód, zwalnia przemiana materii i zmniejsza się poziom energii życia, dlatego też twoje zamierzenia rozwijać się będą wolno i towarzyszyć ci będzie z konieczności gorzko cierpliwość.

W wodzie: należy unikać zbyt szybkich lub pochopnie podejmowanych decyzji.

W ziemi: przeżywasz rozczarowanie i musisz je przepracować

W ogniu: bądź ostrożny, znajdujesz się bowiem w niebezpiecznej sytuacji:

W powietrzu: wdajesz się w nieodpowiedzialne ryzyko.

Runa eisaz pomoże ci znaleźć się między przeciwstawnymi energiami i tym samym wyrównać twój "magnetyzm". Pomoże także w skoncentrowaniu się na istotnych sprawach i wydobędzie moce.

W niekorzystnym układzie eisaz oznacza śmierć. Runa symbolizuje egoistę, człowieka wpatrzonego tylko we własne ja, który nie potrafi już dostrzec innych i niczego - jest w nim za dużo eisaz. Eisaz możesz. zastosować, gdy zechcesz jakąś sytuację "zamrozić". Jest ona bowiem w stanie zamrozić każdą energię i moc, jest więc środkiem przeciwstawnym do wszystkich pozostałych run. Eisaz możesz zastosować, by odpocząć od nadmiaru, co pozwoli na dojście do siebie. W potrzebie wyrównania mocy zastosuj gebo. Kiedy, na przykład, jakaś moc zacznie cię w życiu przerastać i grozić powaleniem, możesz wykorzystać eisaz do przytłumienia jej.

Dupa 12. JERA

Nazwa:

germańska: jera

staronordycka: jara

staroangielska: ger

polska: jeran

znaczenie nazwy: rok

analogie: pory roku, cykl życiowy, dokonanie, początek, czas

symbol: spirala życia

głoska: J

polaryzacja: pasywna

znaczenie duchowe: obieg życia

ZNACZENIE WYROCZNI

Ogólne i jednostkowe: Nadszedł czas spełnienia się przeznaczonego ci losu. Możesz więc spokojnie zbierać żniwo swojej pracy. Być może wiele się zmieni w twoim życiu, ale będzie to zmiana zgodna z potrzebą twojej duszy. Nie bój się pozornego niebezpieczeństwa, zaufaj sobie. .

Dokładne, w kole runicznym:

Runa symbolizuje żniwa po roku skrzętnej pracy; oznacza również początek i koniec wszelkiego obiegu.

W wodzie: wybór, którego dokonasz, urzeczywistni się dopiero po długim czasie. Opłaca się jednak czekać.

W ziemi: dodatkowy czy nadzwyczajny wysiłek nie jest wskazany - przyniesie niepożądane skutki.

W ogniu: twoje starania wkrótce zaowocują.

W powietrzu: na początku będzie wiele trudności i będziesz musiał włożyć trochę wysiłku - nagroda nadejdzie później.

Gdybyśmy mogli obejrzeć nasz Układ Słoneczny z innej perspektywy, tzn. z zewnątrz, spostrzeglibyśmy symbol runy jeran: spiralny, odwieczny symbol stawania się, bycia i przemijania.

Jeran pomaga nam pojąć zjawisko cyklu życia, daje pociechę i przypomina, że nic nie trwa wiecznie, wszystko się zmienia. Życie w rytmie obiegu zapewnia pokój i harmonię - jeran jest tego symbolem.

Jeran stanowi punkt obrotu i biegun w futharku tak, jak dla systemu słonecznego punktem obrotu i biegunem jest Droga Mleczna. Najważniejszym punktem odniesienia dla pracy z runą jeran jest faktor czasu.

Runą jeran możemy oddziaływać na czas. Najpierw jednak spróbuj uzmysłowić sobie cud czasu i próby człowieka, by czas podzielić i objaśnić. Zajmij się najpierw zrozumieniem pojęcia czasu, nim zaczniesz pracować z jeran.

Dzięki starannej pracy z runą jeran uzyskasz nowy wgląd w sens narodzin, życia i śmierci, łatwiej zrozumiesz cykl ludzkiego pobytu tu i teraz i jeran przestanie być przekleństwem; wniesie pokój i równowagę i pozwoli ci kroczyć przez życie z uśmiechem.

Dupa 13. EIWAZ

Nazwa:

germańska: eiwaz

staronordycka: iwaz

staroangielska: eoh

polska: iwaz

znaczenie nazwy: cis

analogie: w mitologii skandynawskiej "drzewo świata" - wiecznie zielony jesion, zjednoczenie życia i śmierci, most między światami, podróże duchowe, życie pozagrobowe i doczesne.

symbol: brama do zaświatów

głoska: E - nie stosuje się do pisania, korzysta się z EHWAZ (e)

polaryzacja: aktywna

znaczenie duchowe: koń Odyna - Sleipnir

ZNACZENIE WYROCZNI

Ogólne i jednostkowe: Znajdujesz się w sytuacji, w której konieczne jest podjęcie jasnych jednoznacznych decyzji, lecz nie możesz zebrać myśli. Wycisz się uspokój, zaczerpnij mocy i szukaj drogi, która ,będzie zgodna z twoją wolą.

Dokładne, w kole runicznym:

Iwaz to cis, drzewo wiecznie zielone i długo żyjące. Runa symbolizuje wieczne życie. Czas - to następstwo umierania chwili. Iwaz kojarzony jest z oddaniem i poświęceniem wobec wszystkiego, co przynosi życie, bez oglądania się za siebie i niewolniczego spoglądania w przyszłość.

W wodzie: spróbuj uniezależnić się od negatywnych, zniechęcających cię uczuć.

W ziemi: bądź zawsze spokojny i opanowany.

W ogniu: nie zamykaj ,się na aktualne problemy.

W powietrzu: pozwól mieć ludziom własne zdanie, nie kłóć się z nimi na ten temat.

Iwaz jest bramą między światami. Najczęściej żyjemy w świecie codzienności i im lrtniej się otwieramy na to, co jest sprzeczne z rzeczywistością, czy wymyśloną i zaakceptowaną przez nas jej wizją, tym bardziej cierpi nasza dusza. ,Często zapadamy po prostu w pozornie nieświadomy sen i nie spostrzegamy już naszych marzeń sennych. Iwaz daje moc, by śnić, i otwiera tym samym bramy do innych światów - do światów marzeń.

Cis jest drzewem długowiecznym. Jego drewno jest twarde i zarazem plastyczne. Wyrabia się z niego łuki myśliwskie. Leżąc latem pod cisem, pamiętaj, że trucizna wydobywająca się spod niego przyczynia się do uchylenia rąbka tajemnicy, za którym ukryte są nasze sprawy powszednie. Igdrasil, germańskie drzewo życia, jest kręgosłupem struktury światów - iwaz zaś kręgosłupem człowieka. Kręgosłup łączy górę i dół, tak runy łączą świat bogów ze światem człowieka. Moc runy iwaz chroni nas przed apatią i bezsilnością, dzięki czemu możemy rozwijać się dalej zgodnie z zamierzeniami.

lwaz jest runą wtajemniczenia. Za jej pomocą możemy dotrzeć cieni zalegających w podświadomości i wydobyć je na światło dzienne (transformacja). W zaawansowanym stadium rozwoju umożliwia człowiekowi podróż przez różnorodne światy bogów nordyckich. Iwaz jest potężnym opiekunem, ponieważ symbolizuje "podporę kosmosu", i tym samym zawiera w sobie wszelką moc"

W połączeniu z symbolem łuku z cisa możemy zastosować iwaz do poszukiwań - obojętnie, czy będziemy szukać ukrytego sensu życia czy mieszkania.

Jeśli znajdziesz to, czego szukałeś, pamiętaj o tym, że zawsze pociąga to za sobą zmianę. Iwaz można również zastosować do zmiany starych wzorców, np. w związkach, które utknęły w martwym punkcie, lub własnego sposobu bycia. Iwaz jest kolejnym szczeblem w drabinie świadomości, na którą musimy się niejednokrotnie w ciągu życia wspinać. Samo poświęcanie się i związana z nim transformacja osobowości pozwoli na zdobycie mądrości, którą między innymi reprezentuje kolejna runa - pedro.

Dupa 14. PEDRO

Nazwa:

germańska: perthro

staro nordycka: perthu

staroangielska: peoro

polska: pedro

znaczenie na_: zagroda, koszar

analogie: macica, studnia

symbol: zagroda lub krata

głoska: P

polaryzacja: pasywna

znaczenie duchowe: źródło inspiracji, matczyne bezpieczeństwo, wtajemniczenie, wiedza

ZNACZENIE WYROCZNI

Ogólne i jednostkowe: Pamiętaj, że - o ile zechcesz - możesz sięgnąć po nieświadomą, ogromną wiedzę! Twój głos wewnętrzny na pewno niejednokrotnie wskazywał ci właściwą drogi. Jeśli uwierzysz wyroczni - mimo iż intuicja może ci podszepnąć pozornie zwariowane pomysły - opanujesz całkowicie swoje położenie.

Dokładne, w kole runicznym:

Jest to runa ograniczonego pola widzenia oraz runa prób dotarcia do prawdziwej istoty rzeczy.

W wodzie: będziesz w jakiś sposób doświadczony.

W ziemi: obecnie musisz się zadowolić tylko cząstką wyobrażonej wiedzy o tym, co się rzeczywiście rozgrywa w twoim życiu.

W ogniu: nie ufaj informacjom, którymi dysponujesz.

W powietrzu: będziesz mile widziany w jakimś nowym kręgu, związku lub innym otoczeniu.

Pedro jest runą narodzin. Żadna inna runa nie uosabia lepiej przebiegu narodzin na wszystkich poziomach bytu niż pedro. Możesz z niej korzystać, by wydobyć moc twórczą, by znaleźć dostęp do prastarej wewnętrznej wiedzy, by potrzeć do.. zapomnianej dziś skarbnicy wiedzy, którą posiadłeś w łonie matki. Wpływ na twoje życie mają nie tylko przeżycia z wczesnego dzieciństwa, ale również wszelkie wrażenia odebrane w łonie matki.

Czternastą znam, umiem ludziom Wyliczyć rozmaitych bogów,

Wiem wszystko o Asach i Alfach, Mało kto spośród mądrych, to wie.

Czternasty wers pieśni Odyna potwierdza, że symbol runy pedro jest źródłem mądrości i wiedzy. Podczas pracy z tą runą, pojawią się nowe, dotąd nieznane doznania, które mogą cię wiele nauczyć, które pozwolą dotrzeć do głęboko ukrytych, starych przekonań oraz do poznania własnego ja. Runę tę można porównać do odbiornika radiowego odbierającego fale ze świata mitologicznego. Wystarczy mentalnie wybrać właściwy dla siebie (pożądany) zakres, a pedro zadba o wizję.

Dupa 15. ALGIZ

Nazwa:

germańska: algiz

sfaronordycka: algiz

staroangielska: eolhx

polska: algiz

znaczenie nazwy: łoś, opieka,

analogie: człowiek między niebem a ziemią, łapka kruka

symbol: poroże łosia lub człowiek ze wzniesioną głową i rękami w górę

głoska: Z

polaryzaja: aktywna

znaczenie duchowe: chwila, życie

ZNACZENIE WYROCZNI

ogólne i jednostkowe:

Jeśli skupisz uwagę na realnej rzeczywistości, a więc patrząc tu i teraz a nie na wczoraj czy jutro, ocenisz właściwie swoją sytuację i będziesz mógł manipulować sprawami dogodnie dla siebie. Jeśli weźmiesz tę radę do serca, uzyskasz ochronę swoich opiekunów duchowych.

Dokładne, w kole runicznym :

Runa symbolizuje poroże renifera, co kojarzy się z "ochroną". Ochrona może być mienia, członków rodziny czy krewnych, ale również znalezienie bezpiecznego schronienia.

W wodzie: czas najwyższy wyjść z ukrycia.

W ziemi: chroni cię przed wpływami innych.

W ogniu: czas na zaplanowanie udziału w życiu społecznym

w powietrzu: nadszedł czas podjęcia decyzji odnośnie twojego bezpieczeństwa czy pozycji.

By zrozumieć algiz i dzięki temu nie stać bezradnie przed łosiem, trzeba przeanalizować całościowo runy Bogini Hel. Hagal symbolizuje zejście we własną głębię, gotowość przyjęcia wtajemniczenia. Naudiz jest runą potrzeby, runą Nom, które wybrały nas do wtajemniczenia. Eisaz symbolizuje szczerość wobec siebie, potrzebę koncentracji. Jeran wskazuje na rytm, bez którego nie możemy dojść do wtajemniczenia i z którym związani jesteśmy na zawsze. Iwaz reprezentuje bramę zarówno do podziemia, jak i do ziemi; możliwość dotarcia do wszystkich sfer kosmosu, jak i konieczność samo ofiarowania, by osiągnąć przemianę. Z nicości narodzi się wiedza naszych przodków dzięki runie pedro i ujrzymy światło i cienie świata - co nas łączy z algiz, runą, która przedstawia obrazowo "ujrzenie światła i cieni". Następna runa, sowilo symbolizuje odzyskaną moc.

Algiz, noszona jako talizman, może wspaniale rozwijać moc i ustawić cię w "środku życia". Będziesz w centrum między niebem i ziemią jak ruchome drzewo!

Runa algiz w swej tradycyjnej pozycji umieszczana była na średniowiecznych pomnikach nagrobnych przed datą urodzenia, a w formie odwróconej przed datą śmierci.

W związku z powyższym wejrzyj w siebie i spróbuj odpowiedzieć, co było przyczyną błędnego wyboru tej runy jako symbolu ruchu pokoju.

Dupa 16. SOWILO

Nazwa:

germańska: sowilo

staronordycka: sowilu

staroangielska: sigel

polska: sowelo

znaczenie nazwy: słońce

analogie: moc życia

symbol: promień słońca

głoska: S

polaryzacja: pasywna

znaczenia duchowe: energia życia (kundalini)

ZNACZENIE WYROCZNI

Ogólne i jednostkowe:

W tej chwili nie brakuje ci siły. Gdybyś jednak czuł, że jest inaczej, powinieneś zainteresować się swoją seksualnością. Nie hamuj energii, bo ona cię zniszczy; pozwól jej płynąć i działać. Dozuj energię rozważnie dla swojego dobra.

Dokładne, w kole runicznym: Jest to runa słońca i symbolizuje energię, uzdrawianie, zdrowie, zwycięstwo i sukces.

W wodzie: jeśli teraz coś zaryzykujesz, uda ci się.

W ziemi: spokojna postawa i spokojne ruchy wywrą korzystny wpływ na twoje uzdrowienie i zdrowie.

W ogniu: nie rozzuchwalaj się!

W powietrzu: spróbuj się rozluźnić, by "zaczerpnąć" energii.

Sowelo podobna jest do energii kundalini, która rytmicznie przebiega w górę i w dół kręgosłupa. Pobudzenie tego kanału energetycznego da moc twemu ciału i będziesz mógł lekko kroczyć przez życie. Energia kundalini rozluźnia. Bóle w kręgosłupie wskazują na zablokowanie tej energii. Zajmując się starannie energią sowelo oraz gimnastyką, możesz wpłynąć na lepszy obieg energii wzdłuż kręgosłupa. Kundalini związana jest z seksualnością i pobudza ją; również różne formy medytacji mogą pobudzić energię seksualną. Pieśń Odyna mówi:

Szesnastą znam pieśń, gdy uczciwej dziewczyny Miłość chcę mieć, i rozkosz, Omamię jej zmysły - śnieżne ma ramiona I przemienię wszystką jej wolę.

Moc runy sowelo pobudza rozkosze miłosne (energia kundalini), mami dziewczynę w pieśni Odyna, prowadzi do ekstazy i przemienia jej wolę. Tak jak nas uszczęśliwić potrafi słońce na niebie, jego ciepło i moc, tak też się dzieje z runą sowelo. W pracy z runą należy zachować jednak umiar, bo duchowy udar słoneczny jeszcze nikomu tak naprawdę nie pomógł.

cd. Runy