Satanizm współczesny : Satanorium.pl

Podzielony tematycznie zbiór tekstów, zawierający eseje, tłumaczenia klasycznych tekstów, rozmaite opracowania bądź próbki poezji.
Miejsce przeznaczone dla zarejestrowanych użytkowników, służace dyskusji, wymianie poglądów, a także swobodnym towarzyskim rozmowom.
Pokaźny zbiór opisów symboli, jakie wykształciły się w świadomości zbiorowej na przestrzeni dziejów z naciskiem na symbole mniej lub bardziej związane z satanizmem.
Katalog miejsc w sieci, godnych polecenia i ciekawych. Zbiór został uporządkowany według kategorii, gdzie między innymi znajdziemy prywatne witryny użytkowników jak i duże portale tematyczne.
Symbolika
666
symbol
Liczba 666 reprezentuje doskonałą Niedoskonałość i Bezbożność poza wszelkimi rozmiarami, kto chce być ponad Bogiem, nosi tę liczbę, gdyż oznacza ona 2 x 333, a 333 to liczba boska, oznaczająca jego świętość i tajemnicę.

Według Biblii, jest to imię Bestii, Antychrysta, liczba ta pojawia się w Objawieniu św. Jana w wersecie 18 rozdziału 13 , czyli 6+6+6 = 18, a 13 symbolizuje śmierć. John Wier ocenia liczbę demonów na 7405926, podzielonych na 111 legionów po 666 w każdym, wcześni chrześcijanie wierzyli, że Antychrystem będzie któryś z rzymskich imperatorów, gdyż suma 6 z 7 rzymskich liczb daje 666 ( I+V+X+L+C+D= 1+5+10+50+100+500= 666).

Numer telefoniczny, który połączył prezydenta Nixona z Neilem Armstrong, pierwszym człowiekiem na Księżycu, to 666 666, piramida przed Luwrem pokryta jest 666 szklanymi płytami, pakt niemiecko – sowiecki trwał 666 dni, między 23 sierpnia 1939 roku do 20 czerwca 1941, na odwrocie jednodolarowego banknotu znajduje się pieczęć USA. Znajduje się tam piramida zwieńczona wszystkowidzącym okiem. Podana jest także data podpisania Deklaracji Niepodległości – 1776 – przy pomocy rzymskich cyfr – MDCCLXXVI. Jeśli podzielić ten zapis na grupy 'MDC', 'CLX' i 'XVI', a dalej 'M.DC', 'C.LX' i 'X.VI', po czym utworzyć nowe grupy 'MCX' i 'DCLXVI' otrzymujemy liczby 1110 i 666.

Co więcej, jeśli użyć systemu babilońskiego opartego na liczbie 60 ( a nie 10) 1110 staje się 666 ( 1110 pomnożone przez 100 i podzielone przez 60). czyli DCLXVI daje 666 w systemie dziesietnym, a MCX w systemie opartym na 60, przekątna jednej z komór Wielkiej Piramidy w Gizie wynosi 666 stóp.

Bomba atomowa została zrzucona na Hiroszimę 6 sierpnia 1945 roku. Japonią rządził wtedy cesarz Hiro – Hito, 666 władca Kraju Kwitnącej Wiśni, skrót WWW (World Wide Web, czyli internet), zapisany po hebrajsku składa się z trzech liter waw, oznaczających także 6, czyli WWW = 666.

Używając różnych operacji na literach i cyfrach mnóstwo innych nazwisk, nazw i przedmiotów również można sprowadzić do liczby 666: Bill Gates, egzorcyzm, sfinks, Dalai Lama, Watykan, Saddam Husajn, internet, Mahomet, Hitler, Marcin Luter, komputer, Nowy Jork...


http://www.masterminds.pl/